Aflevering og bedømmelse

Afleveringsfrister

Hvis du skriver speciale i forårssemestret, er afleveringsfristen den 3. juni.

Hvis du skriver speciale i efterårssemestret, er afleveringsfristen den 2. januar.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Aflevering

Sådan afleveres specialet

1. Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2. Specialet skal sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

3. Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret.

1. WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.
Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er på afleveringsdagen kl. 14.00.
Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.
Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så følg denne vejledning.
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet uploades som én PDF fil under ”Besvarelse”. Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale". 

Er dit speciale fortroligt, bedes du markere dette i WISEflow.

2. Mastertheses.bss@au.dk

Du skal også sende dit speciale i én samlet PDF fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.
Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt.
Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres.

3. Fysisk aflevering

Den fysiske aflevering den 2. januar og 3. juni finder sted mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-15.00 på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 123. 8000 Aarhus C.

På alle andre datoer end 2. januar og 3. juni kan specialet afleveres til Mette Skovgaard Jespersen på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 112, 8000 Aarhus C.
Tidspunkt for aflevering kan aftales ved at sende Mette en mail på mette@psy.au.dk.

Specialet kan også afleveres i den røde postkasse ved Psykologisk Instituts postrum i bygning 1350, lokale 123.
Postkassen er mærket ”Specialer Psykologisk Institut”.

Ønskes kvittering for aflevering i postkassen, kan man vedlægge sin AU-mail  og der vil efterfølgende blive sendt en kvittering for modtagelsen på den studerendes AU-mail.
Der sendes kun kvitteringer til AU-mailadresser.

Hvis du ikke kan aflevere personligt, kan specialet sendes til: 
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11, bygn. 1350, lokale 123
8000 Aarhus C.

Mærk kuverten ”Speciale”
Ved fremsendelse med post skal kuverten være afsendt og poststemplet senest på afleveringsdagen

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt.
Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Opgavens titel
  • Forfatterens navn
  • Studienummer
  • Vejleders navn
  • Antal anslag

 Er dit speciale fortroligt, bedes du skrive dette på forsiden.

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder.

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du skal på ny udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder. Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder.
Der er en frist på 3 måneder til at aflevere specialet, regnet fra den 1.februar for efterårssemesteret og 1.juli for forårssemesteret.

Har du i løbet af din specialeproces fået udsættelse på din afleveringsfrist, bedes du kontakte studieadministrationen for at få din nye afleveringsdato.

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen, når der afleveres til den fastsatte afleveringsfrist (og op til 14 dage inden). Afleveres før den fastsatte afleveringsfrist, finder bedømmelsen sted senest 6 uger efter afleveringen.

Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet

311944 / i40