Aflevering og bedømmelse

Afleveringsfrister

Hvis du skriver speciale i forårssemestret, er afleveringsfristen den 1. juni.

Hvis du skriver speciale i efterårssemestret, er afleveringsfristen den 2. januar.

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den førstkommende hverdag efter afleveringsfristen (tjek dit WISEflow). 

Aflevering

Sådan afleveres specialet

1. Specialet skal uploades digitalt i WISEflow

2. Specialet skal sendes pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk

3. Specialet afleveres i 1 fysisk eksemplar

(OBS: Pga. COVID19 har Psykologisk Institut besluttet, at der ikke skal afleveres et fysisk eksemplar af specialet. Derudover skal de resterende procedurer omkring aflevering af specialet følges)

BEMÆRK: Dit speciale er ikke afleveret før både den elektroniske og den fysiske version er afleveret.

1. WISEflow

Du vil få en direkte mail fra WISEflow, når flowet åbner.
Når flowet er åbent, vil du kunne uploade dit speciale. Sidste frist for upload er på afleveringsdagen kl. 12:00
Når du har uploadet, kan du ikke trække din aflevering tilbage. Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.
Flowet er lavet som et gruppe-flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade i et gruppeflow, så kan du finde en vejledning på denne side
Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en ”enkeltmandsgruppe”.

Specialet uploades som én PDF fil under ”Besvarelse”. Eventuelle bilag skal dog uploades under "Ekstra materiale". 

Er dit speciale fortroligt, bedes du markere dette i WISEflow.

2. Mastertheses.bss@au.dk

Du skal også sende dit speciale i én samlet PDF fil pr. mail til Mastertheses.bss@au.dk.
Husk at anføre dit navn og studieprogram i mailens emnefelt.
Du skal også anføre i din mail hvorvidt specialet må offentliggøres.

3. Fysisk aflevering

OBS: Pga. COVID19 har Psykologisk Institut besluttet, at der ikke skal afleveres et fysisk eksemplar af specialet. Derudover skal de resterende procedurer omkring aflevering af specialet følges.

Den fysiske aflevering den 2. januar og 1. juni finder sted mellem kl. 11.00-12.00 og mellem 13.00-15.00 på Psykologisk Institut, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 123. 8000 Aarhus C.

På alle andre datoer end 2. januar og 1. juni kan specialet afleveres til Mette Skovgaard Jespersen på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 11, bygning 1350, lokale 112, 8000 Aarhus C.
Tidspunkt for aflevering kan aftales ved at sende Mette en mail på mette@psy.au.dk.

Specialet kan også afleveres i den røde postkasse ved Psykologisk Instituts postrum i bygning 1350, lokale 123.
Postkassen er mærket ”Specialer Psykologisk Institut”.

Ønskes kvittering for aflevering i postkassen, kan man vedlægge sin AU-mail  og der vil efterfølgende blive sendt en kvittering for modtagelsen på den studerendes AU-mail.
Der sendes kun kvitteringer til AU-mailadresser.

Hvis du ikke kan aflevere personligt, kan specialet sendes til: 
Aarhus Universitet
Psykologisk Institut
Bartholins Allé 11, bygn. 1350, lokale 123
8000 Aarhus C.

Mærk kuverten ”Speciale”
Ved fremsendelse med post skal kuverten være afsendt og poststemplet senest på afleveringsdagen

Sammen med afleveringen af det trykte eksemplar, skal der yderligere afleveres:

Det trykte eksemplar skal være hæftet eller indbundet (dog ikke ringbind), så det sikres, at opgaven bevares intakt.
Specialets forside skal indeholde følgende oplysninger:

  • Opgavens titel
  • Forfatterens navn
  • Studienummer
  • Vejleders navn
  • Antal anslag

 Er dit speciale fortroligt, bedes du skrive dette på forsiden.

Registrer dit virksomhedssamarbejde

For at styrke dine jobmuligheder har vi brug for at indsamle informationer om de virksomheder/organisationer, som du som studerende måtte have et samarbejde med.

Når du er tilmeldt specialet, vil du modtage en blanket på din AU-mail. Blanketten indeholder nogle få spørgsmål vedrørende dit (eventuelle) samarbejde med en virksomhed/organisation.

Du skal udfylde blanketten, uanset om du samarbejder med en virksomhed/organisation eller ej.

Har du brug for hjælp i forbindelse med udfyldelse af blanketten kan du læse mere på AU’s side om registrering af erhvervssamarbejder, hvor du også kan sende dine eventuelle spørgsmål via kontaktformularen.

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et prøveforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan, som skal godkendes af din vejleder.

Dit 2. prøveforsøg er normeret til 3 måneder.
De 3 måneder løber fra den dato, du er udeblevet fra dit 1. prøveforsøg.
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du udebliver fra dit 2. prøveforsøg.
Dit 3. prøveforsøg er ligeledes normeret til 3 måneder.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et prøveforsøg.
Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder.

Dit 2. prøveforsøg er normeret til 3 måneder.
De 3 måneder løber fra den dato, du har modtaget bedømmelsen på dit 1. prøveforsøg.
Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. prøveforsøg.
Dit 3. prøveforsøg er ligeledes normeret til 3 måneder. 

Bedømmelse

Bedømmelsen finder sted senest 4 uger efter afleveringen, når der afleveres til den fastsatte afleveringsfrist (og op til 14 dage inden). Afleveres før den fastsatte afleveringsfrist, finder bedømmelsen sted senest 6 uger efter afleveringen.

Bedømmelsen er alene en bedømmelse af den indleverede skriftlige afhandling.

Eksamensbeviset kan forventes modtaget senest to måneder efter færdiggørelse af studiet

Hvad sker der med din adgang til OneDrive, når du har afsluttet din uddannelse på Aarhus BSS?
Når din sidste karakter er registreret, lukker din adgang til OneDrive. Du skal derfor sørge for at overføre dine filer fra OneDrive inden adgangen lukker.
Det er ikke muligt at genåbne adgangen til OneDrive, når først du har afsluttet din uddannelse på AU.