Formelle krav

Specialer kan være teoretiske og/eller empiriske. Der kan vælges mellem to former:

 1. Det klassiske speciale: Der skrives maksimalt 65 sider. Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved to deltagere forøges opgavens omfang med 50%.
 2. Artikelspecialet: Der skrives to artikler, hvoraf den ene skal være empirisk (max 25 sider), mens den anden skal været et mere omfattende review i tilknytning til den første artikel og dens emneområde (max 30 sider). Artiklerne skal udformes efter principperne i relevante internationale journaler. I særlige tilfælde kan der efter ansøgning til Studienævnet, understøttet af vejlederen med underskrift, ændres i længden og udformning af artiklerne. Ansøgningen skal henvise til én eller flere relevante internationale journaler, som opererer med andre artikellængder og/eller udformninger. Afhandlingen kan være en individuel opgave eller en gruppeopgave med individuel bedømmelse og højst to deltagere. Ved 2 deltagere skrives review-artiklen sammen. Derudover skrives to empiriske artikler (max 25 sider) – enten ved at de to deltagere skriver hver deres artikel, eller ved at de skriver begge artikler sammen. Det skal understreges, at de to empiriske artikler skal have forskelligt indhold (men de må gerne være på samme datagrundlag).

Ved specialet udarbejdes et mindre resumé på engelsk. Resuméet indgår i helhedsvurderingen.

Kandidatafhandlingens danske titel suppleres med en engelsk oversættelse.


Resumé og sproglig fremstilling

Specialet (skrevet på dansk) skal indeholde et mindre resumé (maksimalt 1200 tegn) på engelsk, der indgår i helhedsvurderingen. Der er ikke nogen egentlige regler for resuméets udformning. Der kan dog hentes inspiration i nedenstående vejledning fra Publication manual of the American Psychological Association, 5. Edition, 2001:  ”Content and Organization of a Manuscript”:

An abstract of a report of an empirical study should describe

 • The problem under investigation, in one sentence if possible
 • The subjects, specifying pertinent characteristics, such as number, type, age, sex, and species
 • The experimental method, including the apparatus, datagathering procedures, and complete test names or generic names and the dosage of any drugs, particularly if the drugs are novel or important to the study
 • The findings, including statistical significance levels
 • The conclusions and the implications of applications
 • An abstract for a review or theoretical article should describe in 75 to 100 words
 • The topic, in one sentence if possible
 • The purpose, thesis, or organizating construct and the scope (comprehensive or selective) of the article
 • The sources used (e.g. personal observation, published literature)
 • The conclusion and the implications or applications

Hvad tæller med i det samlede sideantal?

Følgende tæller med i opgørelsen over afhandlingens længde:

 • Brødtekst (herunder også overskrifter)
 • Tabeller og figurer tæller 800 tegn/stk. – uanset størrelse/længde.

Følgende tæller ikke med i opgørelsen over afhandlingens længde:

 • Forside
 • Indholdsfortegnelse
 • Litteraturliste
 • Sidehoved og sidefod samt sidetal
 • Bilag
 • Resumé (abstract) – bemærk at ved artikelspecialet tæller det abstract, der skrives til hver af de inkluderede artikler, med i opgavens længde.

Andre krav til formalia:

 • Opgaven skal forsynes med sidetal
 • Referencestilen skal være i overensstemmelse med APA: Gælder kun for angivelse af kilder i teksten og i litteraturlisten.
 • Bilag fungerer alene som dokumentation og indgår aldrig i vurderingen af opgaven.
 • Resumé af opgaver må maksimalt fylde 1200 anslag inkl. mellemrum.

Der henvises desuden til de generelle bestemmelser for aflevering af skriftlige eksamensopgaver jf. kandidatstudieordningen 2015: (https://eddiprod.au.dk/EDDI/webservices/DokOrdningService.cfc?method=visGodkendtOrdning&dokOrdningId=10586&sprog=da)


Formalia i forbindelse med specialer med to deltagere

Indledning og konklusion anses, med mindre andet er angivet, for at være udarbejdet i fællesskab. I resten af opgaven skal det præcist angives (ved afsnit eller sideangivelse), hvem der er hovedansvarlig for de enkelte dele af teksten. Angivelsen kan anmærkes i indholdsfortegnelsen eller løbende i opgaveteksten. Angives det i teksten tæller tegnene med i opgørelsen over opgavens samlede længde.

Behandling af personoplysninger

Hvis du som studerende får adgang til eller indsamler personoplysninger til brug i en opgave/speciale, er det dit ansvar at passe godt på oplysningerne. Gå til AUs informationsside om personoplysninger og dataregler for mere information.