Aflevering af eksamensopgaver i WISEflow

Din eksamensbesvarelse skal være afleveret og kvittering modtaget inden eksamensperiodens afslutningstidspunkt. Det anbefales derfor, at du i god tid (gerne ca. ½ time før afleveringstidspunktet) påbegynder din aflevering.

Hvis din eksamensbesvarelse modtages for sent, bliver den afvist, og du bruger et eksamensforsøg.

Hvis du starter i god tid og får problemer med upload, har du tid til at kontakte wiseflow-supporten. Dette gøres via mail til bss.it@au.dk eller via direkte telefon 87166119, hvor du får nærmere informationer. Bemærk at du ikke kan aflevere din eksamensbesvarelse til underviser eller andre medarbejdere, men skal følge de anvisninger, du får fra it-supporten, for at besvarelsen anses for rettidigt afleveret og videresendes til bedømmelse.

Inden eksamen bør du logge ind på WISEflow og afprøve en demoeksamen (Demoflow), så du er klar over, hvordan det hele forgår, inden det gælder den rigtige eksamen.

Du kan finde generel information om og vejledning i brugen af WISEflow på hjemmesiden:

http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/psykologi/eksamen/digital-eksamen/