Hvordan laver jeg min besvarelse til PDF?

Når du uploader din besvarelse til WISEflow, skal det være som PDF. Dette sikrer, at afleveringens indhold ikke kan ændres og bliver ved med at se ud, som da du afleverede den. Den PDF-fil du uploader som besvarelse, svarer på den måde til den skriftlige/grafiske del du traditionelt udskriver på papir.

NB! Man kan ikke lave et word-dokument om til PDF, blot ved at omdøbe filnavnet! Følg i stedet vejledninger nedenfor.

Hvis du har andet supplerende digitalt materiale til din opgave (film, lyd, programmel, mv.), kan dette uploades som ekstramateriale.

BEMÆRK: Vær omhyggelig når du uploader din opgavebesvarelse. Der er desværre eksempler på studerende, der ved en fejl kommer til at uploade en forkert fil. Konsekvensen er, at man ikke får bedømt sin eksamensopgave og bruger et eksamensforsøg.

Særlig vejledning ifm konvertering til PDF

Nogle studerende har oplevet problemer med at konvertere deres filer til et PDF-format, som WISEflow accepterer. Dette kan skyldes såkaldte dynamiske annotationer, som kan være for eksempel overstregninger, checkbokse, understregninger og lignende, som er tilføjet direkte i PDF-filen efter konverteringen. Enkelte programmer kan lave annotationer i PDF-filen som standard (uden at du har tilføjet dem med vilje). Særligt Microsoft Excel for Mac tilføjer annotationer.

PDF-filen må ikke indeholde dynamiske annotationer, da disse annotationer dels er redigerbare og samtidig ikke vises ensartet på tværs af PDF-læsere. Der er derfor ikke sikkerhed for, at det, du som studerende afleverer, ser ud på samme måde for bedømmerne.

Løsningen på dette kan være at foretage alle ændringer i det oprindelige dokument og derpå generere en ny ”ren” PDF-fil, eller du kan "fladgøre" din fil. Se vejledningen på WISEflows hjemmeside.

Billede af en fejlmeddelelse i WISEflow grundet annotationer