Omfangsbestemmelser

Fagstudienævnet har på møde nr. 6 den 3. september vedtaget nedenstående max.-sideangivelser for eksamensopgaver jf. de nye generelle bestemmelser i forbindelse med aflevering af skriftlige eksamensopgaver:

Bachelor

Social- og personlighedspsykologi
Max. 9 normalsider

Psykologiens fundering
Max. 3 normalsider pr. opgave

Kognitionspsykologi
Max. 9 normalsider

Neurovidenskabelig psykologi
Ingen max.-grænse

Udviklingspsykologi
Max. 9 normalsider

Arbejds- og organisationspsykologi
Hjemmeopgave: max. 9 normalsider
Portefølje: max. ½ side for hvert af de 12 emner + max. 1 sides opsamling, i alt max. 7 normalsider

Forskningsmetode 1
Ingen max.-grænse

Forskningsmetode 2
Individuel opgave: max. 10 normalsider, gruppeopgave (2-3 studerende): max. 15 normalsider

Forskningsmetode 3
Rapport: max. 15 normalsider
                                                    
Pædagogisk psykologi
Hjemmeopgave: max. 12 normalsider
Læringsportefølje: max. 7 normalsider

Bachelorprojekt
Max. 25 normalsider

­­


Kandidat

Forskningsmetode 4
Max. 5 normalsider

Test- og undersøgelsesmetode
Individuel opgave: max. 5 normalsider, gruppeopgave (2 studerende): max. 7 normalsider

Grundfag A: Klinisk psykologi
Max. 14 normalsider

Grundfag B: Arbejds- og organisationspsykologi
Max. 12 normalsider

Grundfag B: Pædagogisk psykologi
Max. 12 normalsider

Teori-Praksis Seminar
Seminaropgave: max. 9 normalsider
Afløsningsopgave: max. 21 normalsider

Kandidatseminarer
Max. 20 normalsider (1 studerende), max. 30 normalsider (2 studerende)

Speciale
Det klassiske speciale: max. 65 normalsider
Artikelspeciale: empirisk artikel: max. 25 normalsider, review: max. 30 normalsider