Eksamenstil- og framelding

Tilmelding til eksamen

Du bliver automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i alle fag, som du har været undervisningstilmeldt i.

Det er dog vigtigt, at du i tilmeldingsperioden tjekker på mitstudie.au.dk, at dine eksamenstilmeldinger er korrekte. Er der fejl i registreringen, skal du sende en mail til studentservices.bss@au.dk.

Særligt vedrørende seminaropgaver

Såfremt du ikke afleverer en seminaropgave i det semester, hvor du er tilmeldt undervisningen, eller hvis du ikke består eksamen, er du selv ansvarlig for at tilmelde dig reeksamen.

Du skal være opmærksom på, at mange seminarer ikke udbydes igen.
Er det tilfældet er der mulighed for at aflægge eksamen i faget efter følgende princip: udbydes faget for sidste gang i efterårssemesteret, vil der kunne aflægges to eksamensforsøg i det pågældende semester ved hhv. ordinær- og reeksamen. Det tredje eksamensforsøg udbydes i samme tidsrum som de ordinære eksaminer i det umiddelbart efterfølgende semester (forårssemester). Samme princip gælder for fag udbudt i forårssemesteret.

Eksempel: Du følger et seminar i efterårssemestret 2018. Du dumper eksamen ved den ordinære eksamen i december/januar. Du kan vælge at deltage i reeksamen i februar eller i den ordinære eksamensperiode i maj/juni.  
Du skal være opmærksom på, at hvis seminaret ikke udbydes igen, vil eksamen i maj/juni være sidste eksamensmulighed.

Tilmelding til reeksamen

Hvis du ikke består dit 1. prøveforsøg skal du selv tilmelde dig reeksamen. Du tilmelder dig via Studieselvbetjeningen (STADS). Forud for hver eksamenstilmeldingsperiode vil du modtage en meddelelse på BlackBoard om tilmeldingsproceduren for netop din uddannelse.  

Reeksamen i samme semester

Har du været syg, er du ikke bestået eller er du udeblevet fra en eksamen ved den ordinære prøve, kan du tilmelde dig den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du kan så tilmelde dig reeksamen, der vil blive afholdt i samme semester, dvs. i august.

Du skal være opmærksom på, at du kun kan tilmelde dig reeksamen, hvis du har brugt et eksamensforsøg eller du har fået dispensation til at gå direkte til reeksamen.

Reeksamen i et senere semester

Hvis du ikke består den første reeksamen, har du mulighed for at tilmelde dig eksamen i et senere semester.

Det samme gælder, hvis du ikke har mulighed for at gå til den reeksamen, der ligger umiddelbart efter den ordinære eksamen. Du skal være opmærksom på, at det kan medføre forsinkelse i dit uddannelsesforløb, hvis du vælger at udsætte reeksamen.

Eksempel: Du består ikke den ordinære eksamen, der afholdes i juni. Du undlader at bruge 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august eller består ikke dit 2. eksamensforsøg ved reeksamen i august. Du kan så tilmelde dig reeksamen næste gang en ordinær eksamen udbydes i faget. Vær opmærksom på, at nogle fag/eksamener udbydes hvert semester og andre fag/eksamener kun udbydes kun én gang om året.

Frister for tilmelding til reeksamen i samme semester

  • Vinterreeksamen (februar): Senest 6. februar kl. 23.59
  • Sommerreeksamen (august): 1. juni - 8. juli

OBS: Du kan kun tilmelde dig reeksamen i denne periode, hvis du har brugt (der er registreret) et eksamensforsøg i den ordinære termin/i samme semester.

Du skal først tilmelde dig reeksamen, når du kan se dit eksamensresultat på enten Studietidslinjen eller i Studieselvbetjeningen – også selvom du er udeblevet. Hvis du tilmelder dig før, vil din tilmelding blive afvist.   

Afmelding af reeksamen i samme semester kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskredet. (Dvs. at 14-dages fristen ikke gælder ved reeksamen.)

Frister for tilmelding til reeksamen i et senere semester

  • Vinterreeksamen (december/januar): 25. september
  • Sommerreeksamen (maj/juni): 26. marts

Vær opmærksom på, at du ikke kan tilmelde dig reeksamen i den ordinære eksamensperiode i et andet semester via Studieselvbetjeningen (Stads). Du bedes i stedet tilmelde dig ved at sende en email til din eksamensadministrator.

Efter ovennævnte frister kan tilmelding til eksamen kun ske ved ansøgning om dispensation til for sen eksamenstilmelding.

Afmelding af eksamen

Man bliver automatisk tilmeldt eksamen i de fag, som man er tilmeldt. Du vil kunne framelde dig eksamen indtil 14 dage inden eksamensdatoen.

Før du framelder dig eksamener, skal du være opmærksom på kravene til studieaktivitet og maksimale studietider.

Du skal være opmærksom på, at der kan ske timesammenfald, hvis du vælger at udskyde et fag til et senere semester. F.eks. udskyder du et obligatorisk fag fra 3. semester til 5. semester, kan der ske timesammenfald med andre fag på 5. semester.

Afmelding af reeksamen kan ikke ske, efter tilmeldingsfristen til reeksamen er overskrevet. Dvs. at 14 dages fristen ikke gælder ved reeksamen.

Særligt om fag med undervisningsdeltagelse

Vær opmærksom på, at ved fag, hvor der indgår undervisningsdeltagelse som eksamensform, begynder eksamen allerede ved fagets begyndelse.

Afmelding sker ved henvendelse til studieadministrationen på mail: bachelor.bss@au.dk (afmelding af BA-fag) og kandidat.bss@au.dk (afmelding af KA-fag).

Ved afmelding skal man som studerende selv sørge for at tilmelde sig eksamen igen.
Tilmelding sker ligeledes ved henvendelse til studieadministrationen på bachelor.bss@au.dk (tilmelding af BA-fag) og kandidat.bss@au.dk (tilmelding af KA-fag).
Tilmeldingen skal foretages i perioden for tilmelding til fag (hhv. maj/november) forud for det semester, hvor man ønsker at følge faget.

Som studerende er man selv ansvarlig for at sikre sig, at faget udbydes igen, så man har mulighed for at gennemføre det inden for rammen af sin maksimale studietid. Det er derfor vigtigt, at man kontakter studievejledningen, inden man afmelder sig eksamen.

Særlige regler for tilstedeværelse og forudsætninger for adgang til eksamen vil fremgå af fagets kursusbeskrivelse, som kan findes i kursuskataloget.

Eksaminer med andre reeksamensmuligheder

Ovenstående regler og frister gælder for alle eksaminer på uddannelserne i Psykologi.

Nedenstående fag på bacheloruddannelsen har andre reeksamensmuligheder.

  • Social - og personlighedspsykologi
  • Psykologiens fundering og perspektiv, indføring i psykologiens filosofi, historie, metode og integration
  • Pædagogisk psykologi

Ved disse fag udbydes der en ekstra eksamensmulighed ved den ordinære sommereksamenstermin (maj/juni). 

Fordybelses - bachelor-, og kandidatseminarer:

Du skal være opmærksom på, at mange seminarer ikke udbydes igen.
Er det tilfældet er der mulighed for at aflægge eksamen i faget efter følgende princip: udbydes faget for sidste gang i efterårssemesteret, vil der kunne aflægges to eksamensforsøg i det pågældende semester ved hhv. ordinær- og reeksamen. Det tredje eksamensforsøg udbydes i samme tidsrum som de ordinære eksaminer i det umiddelbart efterfølgende semester (forårssemester). Samme princip gælder for fag udbudt i forårssemesteret.

Eksempel: Du følger et seminar i efterårssemestret 2018. Du dumper eksamen ved den ordinære eksamen i december/januar. Du kan vælge at deltage i reeksamen i februar eller i den ordinære eksamensperiode i maj/juni.  
Du skal være opmærksom på, at hvis seminaret ikke udbydes igen, vil eksamen i maj/juni være sidste eksamensmulighed.