Mentorer med lyst til at skabe en god studiestart for de nye studerende søges!

Er du bachelorstuderende, og har du lyst til at være mentor for en gruppe af nye studerende til efteråret?

25.05.2018 | Camilla Ransborg Kirkegaard

Som mentor i netværksordningen arbejder man sammen i et team á to mentorer pr. netværksgruppe, og man afholder henover de studerendes 1. studieår min. fire møder i løbet af 1. semester, samt min. 1 møde på 2. semester. Nogle af disse møder kan være fællesmøder/arrangementer for alle netværksgrupperne.

Mentorernes opgaver:

  • Forberede, planlægge og organisere netværksmøderne på baggrund af de studerendes behov med fokus på det sociale, men med rum til andre relevante emner, f.eks. studietekniske problemstillinger mm.
  • Fungere som social facilitator med fokus på at støtte de nye studerende ift. at udvide deres netværk både i netværksgruppen og på studiet generelt. Her tages udgangspunkt i egne egenskaber/interesser tilpasset de nye studerendes behov.
  • Fokus for mentoren er at skabe et trygt forum, hvor der er plads til en god dialog mellem alle medlemmer af netværksgruppen, samt henvise studerende med specifikke behov til relevante hjælpeinstanser.

Mentorer forberedes til opgaven i løbet af august (tidligst fra uge 33/34), hvor der vil være opstartsmøde(r)og en indledende workshop med fokus på redskaber til at løse opgaven. Man mødes endvidere med sit hold i rusugen (uge 34). Hvis tidsmæssigt muligt vil der også inviteres til et fælles møde midt juni.  

Send en ultrakort ansøgning (max. 1 side), hvori du fortæller lidt om dig selv og hvorfor du gerne vil være mentor til Helle Spindler på studieleder@psy.au.dk senest d. 8 juni kl. 16.00. Angiv meget gerne i ansøgningen, hvornår du er tilgængelig i juni og august måned.

Opslag