Psykrådet – de studerendes råd ved Psykologisk Institut

... er dig, mig og alle psykologistuderende ved Psykologisk Institut! Psykrådet er et forum af psykologistuderende på tværs af semestre, der varetager de studerendes fælles faglige, økonomiske og sociale interesser. I Psykrådet bestemmer de studerende gennem deltagelse i Psykrådsmøderne, hvad der er vigtigt at arbejde for lokalt på Psykologi men også generelt på Aarhus Universitet. Psykrådsmøderne er forummet, hvor du som studerende kan få information om studielivet på Psykologi via repræsentanter fra psykologis udvalg; komme i kontakt med Studienævnet; og det er også her du kan involvere dig, hvis du finder studenterpolitik interessant. Så hvis du brænder for studiemiljøet, har stærke holdninger til uddannelsens opbygning, eksamener, sociale vilkår – eller bare gerne vil hygge med kaffe og kage en gang om måneden – er det os du skal komme til!

PSYKRÅDETS MØDER
Møderne er åbne for alle psykologistuderende, og alle fremmødte har stemmeret. Møderne afholdes ca. 1 gang pr. studiemåned og foregår som regel i mødelokalet i bygning 1350 (overfor FAPIA-kontoret), og dato samt dagsorden bliver sendt ud via Psykrådets mailingliste og meldt ud over Facebook. Deltagelse i møderne er hverken obligatorisk eller bindende, så tøv ikke med at møde op og bidrage med din mening – Psykrådet er din mulighed for indflydelse!

PSYKRÅDSBESTYRELSEN
Mellem psykrådsmøderne varetages Psykrådets arbejde af ”Psykrådsbestyrelsen”, som består af formanden for Psykrådet samt 4-6 valgte medlemmer. Vi sørger for at varetage og realisere de interesser og ønsker, som de studerende i fællesskab er kommet frem til på Psykrådsmøderne. Formanden og medlemmerne af Psykrådsbestyrelsen er de eneste valgte medlemmer i Psykrådet, og disse vælges hvert forår. Vi håber meget på at se dig til vores møder.