Praktik

Praktik er en obligatorisk del af kandidatuddannelsen i psykologi. Praktikken er normeret til 10 ECTS, svarende til 50 hele arbejdsdage med psykologfaglig vejledning/supervision.

Formålet med praktikken er at opleve et arbejdsmiljø for psykologer herunder anvendelse af teorier og de vilkår, hvorunder psykologer arbejder.

Gennem praktikken skal du opnå kendskab til en psykologs arbejdsområder og de rammer en psykolog arbejder indenfor. Som studerende skal du indgå i psykologens arbejde både som aktiv deltager og som observatør. Du vil skulle deltage i klientarbejde og få indblik i varierende problemstillinger og opgavetyper.

I forbindelse med praktikken skal praktikstedet tilbyde dig supervision, i alt 16 timer fordelt over perioden. Det kan være både individuel og gruppesupervision, dog mindst 4 timers individuel supervision. Du er som studerende forpligtet til at deltage i supervisionen. Supervision forstås bredt og dækker alt fra introduktion til arbejdspladsens metoder, over fælles refleksioner, til egentlig feedback på den studerendes arbejde.