CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge

Som kandidatstuderende har du mulighed for at ansøge om at følge et undervisningsprogram på CEBU - Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge.

Tilmelding til undervisningsprogrammet 2021 er ændret. I stedet for en separat ansøgningsrunde som ved tidligere år, foregår tilmeldingen i år ved at man tilmelder sig ved den almindelige tilmeldingsrunde til seminarer med deadline pr. 5.11.2020. 

Det er vigtigt at være opmærksom på at ved tilmelding til undervisningsprogrammet tilmelder man sig på en gang alle de tre dele som undervisningsprogrammet består af og som forløber over to semestre (forårssemestret 2021 og efterårssemesteret 2021).

Undervisningsprogrammet består af 3 dele, som alle skal følges:

  1. Et teoretisk seminar forår 2021 (15 ECTS)
  2. Et anvendelsesorienteret seminar efterår 2021 (15 ECTS)
  3. Praktik efterår 2021 (10 ECTS)

Du kan læse mere om centret og undervisningsprogrammet her: http://psy.au.dk/cebu/til-studerende/