Tildeling af fordybelsesaktiviteter, valgfag og opgaveseminarer

Der anvendes elektronisk tilmelding til fordybelsesaktiviteter, valgfag og opgaveseminarer. Du skal prioritere fagene via www.mitstudie.au.dk 

Holdfordelingen sker efter følgende retningslinier:

  • Du skal prioritere 4 fordybelsesaktiviteter/opgaveseminarer.
    • Hvis man ikke følger retningslinjerne om at prioritere 4 fag, vil det medføre, at man får en plads på et af hold, der er resterende pladser på. 
    • Det er derfor vigtigt, at du som studerende prioriterer 4 fag.
  • Når du er tilmeldt, vil du blive placeret ved hjælp af et elektronisk fordelingsprogram.
  • Det fremgår af af www.mitstudie.au.dk, hvilket undervisningshold du er optaget på.
  • Kurset kan aflyses, såfremt der er for få tilmeldinger. Beslutning om aflysning ved for få tilmeldinger træffes af studielederen efter tilmeldingsfristen udløb.