Retningslinjer for undervisning i efteråret 2020

15.07.2020

Kære studerende på Health,

Universitetet har nu fået retningslinjerne fra Uddannelses- og Forskningsministeriet for undervisning i efteråret 2020: Vi kan genoptage undervisning med fysisk fremmøde, men vi skal opretholde 1 meters afstandskrav.

Undervisningen i efteråret 2020 bliver derfor en kombination af fysisk fremmøde og online undervisning. Eksamen i vinteren 2020/2021 forventes afholdt som normalt - med fysisk fremmøde.

På Health går underviserne nu i gang med at omlægge undervisningen i efteråret 2020 efter disse principper.
Vi lægger ikke skemaerne afgørende om, men der kan komme enkelte ændringer til ift. tid og sted. De endelige planer for den omlagte undervisning bliver klar i ugen op til semesterstart. I kan følge med i ændringerne via læseplanerne på Black Board. 

I løbet af august vil vi holde jer løbende orienteret om omlægningen her på studieportalen og på AU's Corona-FAQ. I er meget velkomne til at sende evt. spørgsmål til Health Studier på health.studadm@au.dk.