Sådan søger du: Udveksling trin-for-trin

Søg om udveksling til det akademiske år 2023/2024

1. november til 1. december kan du søge om udveksling til efteråret 2023 og foråret 2024.

For Folkesundhedsvidenskab og Idræt er det vigtigt at du undersøger, om der er kurser, der ser relevante ud for dit studieprogram inden du søger pladsen.
Vær især obs på om der er obligatoriske fag i dit studieprogram. I så fald skal du finde fag, der er mere eller mindre identiske med indholdet i din studieordning her på AU.
Hvis der er tale om valgfag vil du i et større omfang have fleksibilitet i dine ønsker. Vær dog opmærksom på at niveauet er det samme som det du læser på (bachelor eller kandidat) og at der er en faglig "rød tråd" i de kurser du anfører i din ansøgning. Dine kursusønsker er ikke identiske med at vi kan garantere, at du får dem på værtsuniversitetet eller at de bliver godkendt ved studienævnet. 

For medicin findes der et udvalg af udvekslingsaftaler på 5. semester kandidat. Her behøver du ikke søge om forhåndsgodkendelse og kan nøjes med at anføre de fag, der står i "Academic comments" i MoveOn i din ansøgning.

Husk at du skal vedhæfte en motivation til din ansøgning. Du finder skemaet til dette i MoveOn på den enkelte aftale. 

Fristen for at søge en plads er 1. december 2022.

Obs! Vi er blevet gjort opmærksom på at "Newcastle University" fremgå af MoveOn databasen som et sted man kan komme på udvesksling. Det er desværre en fejl i databasen, som vi har meldt ind, men det er pt. ikke lykkedes at få det rettet. 

Ansøgning til 2023/24

1. runde

Ansøgningsperioden til udrejse i det akademiske år 2023/2024 er 1. november til 1. december 2022. Alle ansøgere får svar på deres ansøgning senest 13. januar 2023.

2. runde

I perioden 31. januar 2023 - 7. februar bliver der åbnet op for en 2. runde, hvor ledige pladser til efteråret 2023 og foråret 2024 kan søges. Rettidige ansøgere får svar senest 14. februar 2023.

3. runde

Hvis der er ledige pladser efter de første ansøgningsrunder, vil der blive en tredje runde i perioden 1. april - 1. maj 2023. 

Har du allerede fået en udvekslingsplads?

Al informationen om dit værtsuniversitet er stadig tilgængelig i AU's aftaledatabase.

Før du går i gang

Hvis du vil søge en udvekslingsplads gennem Aarhus Universitet, er der en række ting, som du skal forholde dig til før, under og efter dit ophold.

Herunder finder du en trin-for-trin vejledning i de forskellige skridt i et udvekslingsophold.

I højre side kan du desuden finde en tjekliste, som du kan printe ud og bruge til at holde styr på processen, samt forskellige relevante dokumenter.

Husk at det er dit eget ansvar at sørge for at overholde frister og være bekendt med procedurerne omkring udveksling, som er beskrevet på disse sider.

Der gælder følgende betingelser for at du kan søge en udvekslingsplads gennem AU: 

 • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
 • Du skal være studieaktiv
 • Opholdet i udlandet må ikke forlænge dit studie
 • Du skal som udgangspunkt kunne får meritoverført min. 20 ECTS fra dit udvekslingsophold.

Trin 1: Undersøg dine muligheder

Undersøg destinationer

 • Undersøg destinationer og betingelser på din studieportal i MoveOn. 
 • I MoveON kan du se, om der er et særligt karakterkrav for at komme i betragtning til en plads til et værtsuniversitet.
 • Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling. Dette bliver ikke behandlet, som om du er ligeglad med din destination, men som en villighed til at være fleksibel. 

Undersøg relevante fag

Læg et foreløbigt budget

Der kan være stor forskel på, hvad det koster, så vi anbefaler dig at forholde dig til økonomien allerede inden ansøgning. 

 • Får du en plads gennem Aarhus Universitet, skal du ikke betale studieafgift.
 • Du kan tage din SU med og i mange tilfælde få et Erasmus+ eller Nordplus stipendie (Europa og Norden).
 • For oversøiske destinationer kan du søge et fakultetsstipendium. 
 • Husk også, at der kan være udgifter forbundet til fx sprogtests, særlige forsikringer, visum o.a., som du skal tage med i dit budget.
 • Læs mere om økonomi
   

Søger du ud på egen hånd?

Hvis du selv arrangerer et udlandsophold (freemover), skal du selv planlægge og kontakte værtsuniversitetet.
Læs mere om, hvordan du griber processen an som freemover
 

Søg hjælp hos andre

Du kan også bruge Facebook-siden "Rejs Ud, Health, Aarhus Universitet" til at spørge tidligere udvekslingsstuderende om deres oplevelser med en bestemt destination. 

Find svar i vores FAQ

Du kan også finde svar på mange af dine spørgsmål i vores FAQ.

Trin 2: Forbered og send din ansøgning

Bilag

Følgende ansøgere skal vedhæftede særlig dokumentation til deres ansøgning i MoveON:

 • Studerende, der har læst deres bachelor på et andet universitet
 • Ansøgere til medicin 11. semester
 • Ansøgere til Odontologi 
 • Ansøgere til Tandpleje

Læs mere om, hvilke bilag du skal forberede 

Fælles ansøgning

Er I flere studerende, der ønsker at søge pladser på det samme universitet, kan I anføre dette i jeres ansøgning i MoveOn. Det fremgår af systemet, hvilke vilkår der gælder for at søge flere sammen. 

Er du forskningsårsstuderende?

Du kan godt bruge MoveOn til at lave din ansøgning.

Sprogkrav

Hvis der gælder særlige sprogkrav til en destination, er det en god idé at undersøge, om du opfylder kravene, eller om du skal tage en særlig test, inden du kan optages på værtsuniversitetet.

Det er ikke et krav, at du opfylder sprogkravet ved ansøgning om en udvekslingsplads gennem AU, men du skal forvente at skulle dokumentere det overfor værtsuniversitetet. Bemærk, at at du selv skal afholde udgifterne til evt. sprogtests.
Læs mere om Sprogtest og sprogkundskaber

Send ansøgning

Når din ansøgning og evt. bilag er klar, udfylder du ansøgningen i MoveOn og sender den inden 1. december 2020. 

Trin 3: Fordeling af pladserne og svar

I fordelingen af pladserne ønsker vi at sende flest muligt afsted. Vi forsøger desuden at opfylde flest mulige drømme, men da der er mange om buddet på visse destinationer, er dette ikke altid muligt.  

Det er derfor dit karaktergennemsnit og anciennitet på studiet ved udrejsetidspunktet der lægges til grund for udvælgelsen.

Medicin 11. semester

Når vi kigger på anciennitet skelner vi til om du på udrejsetidspunktet er min. på 10. eller 11. semester. På medicin 11. semester foretages der en faglig vurdering af din motivation, hvis det ikke er muligt at fordele pladserne på bagrrund af karaktergennemsnit og anciennet.

Odontologi

Ved fordelingen af pladser til Odontologi tages karaktergennemsnit, motivation og anbefalinger i betragtning.

Tandpleje

Ved fordelingen af pladser til Tandpleje anvendes motivation til udvælgelsen. 

Hvornår får jeg svar?

Der går ca. 6 uger fra ansøgningsfristen til du får svar.  

Trin 4: Søg forhåndsgodkendelse

Hvis du får tildelt en plads, bliver du bedt om at bekræfte den i MoveOn.

Derefter skal du ansøge om en forhåndsgodkendelse til efterfølgende meritoverførsel hos dit studienævn. Bemærk, at der er særlige frister for behandling af forhåndsgodkendelser.

Medicinstuderende på 10. og 11. semester og Odontologi 9. semester, der kommer på udveksling gennem en AU-aftale, hvor der allerede er identificeret fagkombinationer (fagpakker), skal ikke selv søge forhåndsgodkendelse.

Læs mere om forhåndsgodkendelser og merit

Find eksempler på tidligere godkendte fag i udlandet

Trin 5: Ansøgning til værtsuniversitetet

Nominering til værtsuniversitetet

I løbet af foråret nominerer den internationale koordinator på Health de udvalgte studerende til deres værtsuniversiteter. Rejser du først ud i forårssemestret, vil du typisk først blive nomineret i starten af efteråret.

Brug ventetiden til at orientere dig på universitets hjemmeside om særlige sider for udvekslingsstuderende, semesterstart/-slut, eksamen og andet af relevans. Du finder link til dit værtsuniversitet på din studieportal eller i MoveON.

Ansøgning til værtsuniversitet

Når du er blevet nomineret til en udvekslingsplads fra din internationale koordinator, skal du i gang med din ansøgning til værtsuniversitet.

Du modtager en vejledning fra det udenlandske universitet om, hvad du skal medsende i din ansøgning. Aarhus Universitet sender ikke nogen dokumenter for dig.

 • Ansøgningsproceduren, krav til dokumentation, underskrifter og frister varierer meget på de forskellige universiteter, så læs deres materiale grundigt.
 • Typisk skal du udfylde en Learning Agreement, hvis du rejser ud på en Erasmus+ eller Nordplus-aftale. Spørg den internationale koordinator, hvis du er i tvivl.
 • Hvis du skal medsende underskrevne dokumenter, så send dem i god tid til health.studyabroad@au.dk, eller aftal et møde, hvor du kan komme forbi. 

Du skal selv være særligt opmærksom på:

 • Krav til sprogkundskaber 
 • Semesterstart-/slutdato, da disse varierer meget og kan passe dårligt med eksamensperioden på Aarhus Universitet
 • At ordne dokumenter i god tid.

Bemærk: Selv om du er nomineret til pladsen, er det ikke en garanti for, at du optages på det udenlandske universitet. Der kan være særlige tilfælde, hvor fx semestre ikke passer sammen, eller hvor der er lavet så meget om i deres curriculum, at det ikke kan lade sig gøre. Kapacitet i klinikken (for medicinstuderende) kan være et andet parameter. Vær derfor indstillet på, at du skal holde dig ajour i perioden op til den egentlige ansøgning til værtsuniversitetet.

Trin 6: Inden din afrejse

Inden afrejsen er der en række praktiske ting, du skal have ordnet, så som:

 • visum og opholdstilladelse
 • vaccinationer
 • fremleje af bolig
 • kørekort m.m.

Læs mere om, hvad du skal vær opmærksom på før afrejse.

Følg op på økonomi igen

Det er også en god ide igen at se nærmere på økonomien, der er forbundet med et udlandsophold, herunder at søge om private legater, fonde og stipendier.

Desuden er det særligt vigtigt, at du har en korrekt forsikring (gælder især odontologi og medicinstuderende).

Trin 7: Mens du er ude

Mens du er afsted på dit udvekslingsophold, er der også en række ting, du skal forholde dig til herhjemme i forhold til næste semester.

Læs mere om, hvad du skal huske, mens du er ude

Trin 8: Når du kommer hjem

Når du er kommet hjem fra dit udvekslingsophold, skal du huske følgende:

Få et bevis for dit udvekslingsophold (transcript of records)

 • Nogle universiteter sender beviset direkte til AU, andre sender det til dig.
 • Ofte kan du bestille en transcript of records. Enkelte steder skal du selv få en underskrift for beståede eksaminer.

Søg merit

 • Søg meritoverførsel på mitstudie.au.dk
 • Du skal bruge dit transcripts of records fra værtsuniversitetet som dokumentation for, at du har bestået de fag, du har fået godkendt i din forhåndsgodkendelse.
 • Læs mere om meritoverførsel.
 • Har du ikke bestået alle fag, kontakt da Health studieservice.

Evaluer dit ophold

 • Du vil blive bedt om at evaluere dit ophold i MoveOn. Oplysningerne bruges til fremtidig rekruttering og info om vores aftaler. 
 • Vi modtager også meget gerne billeder og personlige beretninger fra dit ophold. 
 • Hvis du har fået et Erasmus+stipendie, skal du også udfylde et særligt Erasmus+-evalueringsskema.

MRSA-screening

 • Er du medicinstuderende og har været i et land med risiko for smitte, skal du screenes for MRSA, inden du starter i klinik på dit næste semester.
 • Læs mere om MRSA-screening.

Formelle krav og betingelser

Der gælder visse regler for at du kan søge udveksling gennem en AU-aftale

 • Du skal være indskrevet som fuldtidsstuderende på AU
 • Du skal være studieaktiv

 • Dit studieophold i udlandet må ikke være studietidsforlængende. Det betyder, at din samlede studietid ikke må forlænges som følge af dit studieophold. Hvis du ikke kan opnå fuld ECTS-optjening under dit udlandsophold (30 ECTS pr. semester), skal du have en aftale om, hvordan du aflægger de manglende ECTS.

Kontakt

Har du brug for hjælp til din ansøgning, kan du kontakte den internationale koordinator på health.studyabroad@au.dk 

Forvent op til fem (5) arbejdsdages svartid i forbindelse med underskrivelse af dokumenter. 

Vigtige deadlines

 • 1. december: alle pladser i både efterår og forår i det kommende akademiske år.
 • 1. maj: kun ledige pladser til forårssemestret.