Sociale medier og projektforløb

Retningslinjer for studerendes adfærd på egne sociale medier ifm. projektforløb på Health

Når du er i et projektforløb, repræsenterer du Aarhus Universitet (AU) og den konkrete arbejdsplads. Vi forventer, at du agerer professionelt i forbindelse med dit ophold, også på dine egne sociale medier.

Sociale medier forstås som websites, blogs, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat, LinkedIn, Messenger etc. Her har det vist sig, at det kan være svært at skelne mellem offentlig og privat, og at man nogle gange befinder sig i en gråzone.

Vær professionel

Når du er i et projektforløb, ser borgerne dig som fagperson på lige fod med de ansatte. AU og projektstedet forventer, at du opfører dig professionelt og kommunikerer respektfuldt i forbindelse med forløbet – både over for medstuderende, kolleger, borgere og arbejdspladsen og opfører dig online, som du ville gøre offline.

Vær opmærksom på, at opslag på sociale medier kan deles, fortolkes og sendes videre ud i sammenhænge, som du ikke oprindeligt ønskede, og at du kan risikere at stille dit projektsted i et dårligt lys.

Du har tavshedspligt

Kommunikation om borgere kan kun foregå i relation til arbejdsstedet eller i undervisningslokaler, hvor uvedkommende ikke har adgang. Aldrig på sociale medier.

Vær opmærksom på, at du også bryder din tavshedspligt, selv om du ikke nævner borgerens navn, da alene oplysninger om tid og sted kan være nok til, at personen kan identificeres. Samtidig risikerer du at skabe rygter om forkerte personer, fordi dem, der læser med på sociale medier, kan koble informationerne med nogle de kender.

Videregiv ikke personhenførbare oplysninger på sociale medier

Du må ikke videregive borgeres personhenførbare oplysninger på sociale medier – hverken billeder eller skriftlige oplysninger. Personhenførbare oplysninger er alle typer informationer, som gør, at man kan identificere en person fx cpr. nr., helbredsoplysninger eller billeder af en genkendelig person.

Ifølge loven må man godt viderebringe et billede af en person, hvis vedkommende har givet samtykke. Samtykket skal være skiftligt, da du skal kunne dokumentere det, og kan til hver en tid kaldes tilbage. 

For at undgå situationer, hvor borgere senere tilbagekalder deres samtykke, og dit studiested derfor skal opspore (tidligere) studerende, har Health besluttet, at du som studerende ikke må lægge nogen former for personhenførbare oplysninger på sociale medier. Borgerdata må uanset form kun findes på projekt- eller uddannelsesstedet.

AU har midlertidige retningslinjer, der tillader studerende at optage video med egen telefon til brug i uddannelsesøjemed. Optagelserne må ikke opbevares på egen telefon og må ikke videregives på sociale medier.

Vær bevidst om brugen af billeder og video på sociale medier

Der er forskel på, om du tager billeder af borgere, som gør oplysningerne personhenførbare, eller om det er situationsbilleder i forbindelse med offentlige begivenheder. Man må gerne tage situationsbilleder ved offentlige begivenheder uden at indhente samtykke. Gruppe- og portrætbilleder, hvor enkeltpersoner træder særligt frem, kræver samtykke. Læs Datatilsynets regler for brug af billeder og video.