Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Medlemmer af studienævnet for Idrætsvidenskab

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer

  • Malene Thisgaard Knudsen (næstformand)
  • Jeppe Skov Madsen
  • Marie Elisabeth Andersen
  • Sofie Nielsen 

Studenter-suppleanter:

  • Jonathan Lund Jessen
  • Nina Sjørup Simonsen 

Dagsordener og referater 2021

21. april

  • Referat 
  • Dagsorden 

23. marts

23. februar

28. januar (konstituerende møde)

28. januar