Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Medlemmer af studienævnet for Idrætsvidenskab

VIP-medlemmer:

Studenter-medlemmer

  • Malene Thisgaard Knudsen (næstformand)
  • Jeppe Skov Madsen
  • Marie Elisabeth Andersen
  • Sofie Nielsen 

Studenter-suppleanter:

  • Sara Binderup Christensen 

Dagsorden og referater 2020

17. december

Referat
Dagsorden  

19. november

Referat
Dagsorden  

22. oktober

Referat
Dagsorden

22. september 

Referat 
Dagsorden

27. august

Referat
Dagsorden 

30. juni

Referat 
Dagsorden 

26. maj

Referat 
Dagsorden 

19. maj (ekstraordinært)

Referat 
Dagsorden 

21. april

Referat 
Dagsorden 

31. marts

Referat 
Dagsorden 

27. februar 

Referat 
Dagsorden 

30. januar 

Referat - ordinært møde
Referat - konstituerende møde
Dagsorden - ordinært møde
Dagsorden - konstituerende møde