Studienævn

Studienævnets opgaver

Studienævnet er det organ, der sammen med studielederen og studieadministrationen tilrettelægger forhold vedrørende undervisning og eksamen på din uddannelse. Det er blandt andet studienævnet, der behandler ansøgninger om dispensation, merit, forhåndsgodkendelse eller undtagelser fra din studieordning.

Det er også studienævnet, der laver forslag og ændringer i studieordningen, sikrer udviklingen af din undervisning og følger op på undervisningsevalueringer. Derudover er studienævnet med til at udforme strategier for undervisning, studiemiljø, kvalitet, undervisningsevaluering og fagudvikling på uddannelsen.

Pladserne i studienævnet er ligeligt fordelt imellem repræsentanter for det videnskabelige personale og for de studerende - så det er også her, du kan få indflydelse på din uddannelse.

Studienævnet på idræt

Formand:

  • Kristian Raun Thomsen (Studieleder for Bachelor- og Kandidatuddannelsen i Idræt) (Institut for Folkesundhed - Sektion for Idræt)


Øvrige VIP-medlemmer:


Studenterrepræsentanter:
 

  • Stud.scient. Nina Sjørup (næstformand)
  • Stud.scient. Francesca Emilia Alesci
  • Stud.scient. Simon Bruhn Bjerg Pedersen
  • Stud.scient. Malene Thisgaard Knudsen

Dagsordener og referater 2019

29. november

  • Dagsorden 
  • Referat 

30. oktober 

  • Dagsorden
  • Referat 

9. oktober (studieordningsrevision)

1. oktober 


23. september (studieordningsrevision)


26. august (studieordningsrevision)

13. august

18.juni (aflyst)

21. maj

29. april

20. marts

22. februar

 

24. januar (konstituerende møde)

24. januar (ordinært møde)