Information om nye 2014-studieordninger på Idræt

Ny studieordning på Bacheloruddannelsen

Overgangsregler

Studieordningen træder i kraft 1. september 2014 og afløser tidligere studieordning for Bacheloruddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet af 2011, samt tidligere ordninger. Der kan herefter ikke ske indskrivning på tidligere ordninger.

Tidligere ordninger udfases således at studerende kan, og som udgangspunkt skal, færdiggøre på tidligere ordninger i henhold til nedenstående, som sikrer mulighed for at aflægge tre prøveforsøg i hvert fag.

Tidligere studieordninger afvikles ud fra følgende plan:

 • 1. semester udbydes for sidste gang i E13 (sidste eksamen V14)
 • 2. semester udbydes for sidste gang i F14 (sidste eksamen S15)
 • 3. semester udbydes for sidste gang i E14 (sidste eksamen V15)
 • 4. semester udbydes for sidste gang i F15 (sidste eksamen S16)
 • 5. semester udbydes for sidste gang i E15 (sidste eksamen V16)
 • 6. semester udbydes for sidste gang i F16 (sidste eksamen S17)

Studerende, der ikke har bestået alle fag på de enkelte semestre senest den termin, hvor der senest udbydes eksamen, vil blive overført til herværende ordning. Alle resultater og forsøg vil blive overført til ækvivalerende fag på herværende ordning. Der er ingen fag i tidligere ordninger, der ækvivalerer Epidemiologi og idrætsstatistik.

Obligatoriske kurser

Antallet af obligatoriske kurser stiger fra 95 til 110 ECTS.
Nye obligatoriske kurser er:

 • Fysisk træning, 5 ECTS:
  • Kurset danner grundlag for analyse og tilrettelæggelse af fysisk træning/fitness for alle typer af målgrupper.
 • Introduktion til kvalitative metoder i humanistisk- og samfundsvidenskabelig idrætsforskning, 5 ECTS.:
  • Ved at gøre kurset obligatorisk (tidligere valgfag)sikres at alle studerende får det – inklusiv sidefagsstuderende. De studerende, der vælger det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor på kandidatuddannelsen, får efterfølgende et obligatorisk kursus på videregående niveau – med særlig henblik på specialeskrivning inden for dette område.
 • Det obligatoriske kursus Idrætsstatistik udvides til også at omfatte epidemiologi, således at kursets omfang stiger fra 5 til 10 ECTS. Ved at epidemiologi inddrages, tones uddannelsen lidt i (folke-)sundhedsretning, hvilket gør det lettere for vores studerende at følge videregående kurser på uddannelsen i Folkesundhedsvidenskab.

Udover nye kurser gennemgår en række eksisterende kurser en finjustering af indhold og læringsmål.

Ny Studieordning på Kandidatuddannelsen

Overgangsregler

Studieordningen træder i kraft 1. september 2014 og afløser tidligere studieordning for Kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet af 2011, samt tidligere ordninger. Der kan herefter ikke ske indskrivning på tidligere ordninger.

Tidligere ordninger udfases således at studerende kan, og som udgangspunkt skal, færdiggøre på tidligere ordninger i henhold til nedenstående, som sikrer mulighed for at aflægge tre prøveforsøg i hvert fag.

Tidligere studieordninger afvikles ud fra følgende plan:

 • 1. semester udbydes for sidste gang i E13 (sidste eksamen V14)
 • 2. semester udbydes for sidste gang i F14 (sidste eksamen S15)
 • 3. semester udbydes for sidste gang i E14 (sidste eksamen V15)

Studerende, der ikke har bestået alle fag på det idrætsbiologiske spor senest til den termin, hvor der senest udbydes eksamen, vil blive overført til herværende ordnings Overgangslinje. Alle resultater og forsøg vil blive overført til ækvivalerende fag på herværende ordning.

Studerende, der ikke har bestået alle fag på det humanistiske og samfundsvidenskabelige spor senest til den termin, hvor der senest udbydes eksamen, vil blive overført til herværende ordning. Alle resultater og forsøg vil blive overført til ækvivalerende fag på herværende ordning. Der er ingen fag i tidligere ordninger, der ækvivalerer Sport og globalisering eller Kvalitative metoder og projektdesign.

Eliteidræt vil blive overført som et valgfag.

Obligatoriske kurser

På det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor er der to nye obligatoriske kurser:

 • Kvalitativ metode og projektdesign, 10 ECTS
 • Sport og globalisering, 10 ECTS.

På det idrætsbiologiske spor erstatter Muskelfysiologi kurset Aerob træning og ilttransport og Styrketræningens fysiologi erstatter Anaerob træning og styrketræning.

Et nyt valgfagskursus på 15 eller 20 ECTS med titlen: Erhvervsrettet projektforløb i idræt er tiltænkt begge spor og oprettes på baggrund af ønske om et større erhvervsfokus i universitetsuddannelserne.

Udover nye kurser gennemgår en række eksisterende kurser en finjustering af indhold og læringsmål.