FAQ

Det hele er lidt uoverskueligt, hvad skal jeg gøre?

Processen omkring udrejse virker uoverskuelig for mange, så du er ikke alene. Desværre er der ikke nogen "fast track" til udveksling, uanset om du rejser ud på egen hånd eller på en aftale gennem AU.

Men fortvivl ikke, du skal nok få styr på det, når du tager et trin af gangen.

Vi anbefaler i første omgang at orientere dig i vores trin-for-trin-vejledning på studieportalen.

Hvordan udfylder jeg min course selection form?

Et vigtigt element i din ansøgning er "course selection form". Den bruger vi til at se, hvilke fag du gerne vil følge på værtsuniversitetet. Du skal lave én side pr. prioritet, du søger.

Du skal anføre fag svarende til 30 ECTS. Bliver du tilbudt at søge ud gennem en AU-aftale, er disse oplysninger en hjælp til dig selv, da du skal bruge disse oplysninger, når du søger en forhåndsgodkendelse.

Særligt for Medicin: Hvis du søger ud på tidligere godkendt fagpakke ved et universitet, kan du nøjes med at skrive "Course package 11. semester [navn på universitetet]".

Kan jeg søge ud både i efterår og forår på én gang i AU GO?

Nej, du må kun vælge ét semester. Når du starter med at oprette din ansøgning, skal du gøre det til det semester, som du helst vil ud på, fx Spring 2020. Hvis du er fleksibel i forhold til, hvilket semester du skal ud på, kan du anføre det i fritekstfeltet i AUGO, men vi kan ikke garantere, at der tages højde for dette.  

Skal jeg lave min ansøgning på engelsk?

Medmindre du søger ud på det Internationale semester på Medicin, er det ikke et krav, at du laver din ansøgning på engelsk. 

Hvorfor står der nogle gange "0" pladser ved et semester i AU GO?

Det er ikke alle aftaler, vi kan tilbyde udveksling til i hvert semester. Hvis vi kun har 1 plads, udbyder vi den i enten efterår eller forår. Det betyder derfor ikke altid, at du ikke kan søge pladsen i foråret.

På Medicin og Odontologi kan der være begrænsninger i forhold til fagudbuddet på værtsuniversitetet, der gør at en plads kun kan søges i et bestemt semester.

Læs nærmere om dette på din egen studieportal.

Er det en ulempe at søge flere prioriteter?

"Jeg vil allerhelst til Australien, så hvis jeg søger flere prioriteter, er det så en ulempe for mig?"

Før du søger, skal du gøre dig nogle overvejelser om, hvad der er vigtigst for dig.  

Jo flere universiteter du angiver, desto større er din sandsynlighed for at komme på udveksling. Dette bliver ikke behandlet, som om du er ligeglad med din destination, men som en villighed til at være fleksibel. 

I fordelingen af pladserne ønsker vi at sende flest muligt afsted.

Vi forsøger at fordele pladser ud fra førsteprioriteter, men da der er mange om buddet på de særligt populære destinationer, er dette ikke altid en mulighed. Udover prioriteringer bruger vi også de bilag, du altid skal vedlægge din ansøgning til at foretage en samlet vurdering. 

Læs mere om bilag til din ansøgning og evt. specifikke fordelingskriterier

Vi forventer, at du kun søger ud på aftaler, hvor du er interesseret i at blive tilbudt en plads uanset din prioritet.

Kan jeg bytte om på mine semestre (primært medicin)?

Der er ikke nogen progressionskrav på kandidaten i Medicin. Det eneste krav er, at 12. semester ikke kan tages i udlandet. Desuden prioriterer vi studerende, der naturligt er kommet til 11. semester i deres progression. 

Kan jeg melde fra, efter jeg har sagt ja til en plads på udveksling?

Det korte svar er, Ja, det er muligt afstå sin plads på udveksling.

Det er dog vigtigt at understrege, at vores mulighed for at sende studerende på udveksling afhænger af, at vi har plads til at tage imod en anden studerende fra værtsuniversitetet.

Melder du fra senere end 1. marts (udrejse efterår) eller 1. august (udrejse forår), er det sjældent muligt for os at afsætte pladsen til anden side - ligesom det heller ikke frigiver en plads til en studerende udefra. 

Du skal også være opmærksom på, at når du har søgt din forhåndsgodkendelse og har fået den, er den bindende. Det betyder, at du kun kan blive løst fra den i særlige omstændigheder, som fx dokumenteret sygdom eller manglende plads på værtsuniversitetet. Det er ikke en særlig omstændighed, hvis du fortryder eller overskrider en deadline.

Læs mere om at søge forhåndsgodkendelse

Jeg er blevet indstillet til en plads på udveksling, hvad kan jeg få hjælp til?

Når du bliver indstillet til en studieplads på et af vores partneruniversiteter, søger vi for at nominere dig til pladsen på universitetet. 

Derefter er det dit eget ansvar at søge om optagelse ved værtsuniversitetet og medsende de dokumenter, som de efterspørger. Hvis der er krav om sprogtest, skal du selv sørge for at tage den og medsende den. Det vil typisk fremgå på din studieportal eller AU GO, hvis der er særlige krav. Vores partneruniversiteters procedurer for optagelse kan dog godt ændre sig uden Aarhus Universitet nødvendigvis bliver informeret, og det er i det tilfælde altid værtsuniversitetets krav, der gælder. 

Du kan evt. kigge i AU GO og se, om der ligger en evaluering fra tidligere studerende, som du kan bruge som inspiration. 

Aarhus Universitet er ikke ansvarlig for, om semestrene passer til dine semestre og eksamener herhjemme. Derfor er det en rigtig god idé at kigge på værtsuniversitetets hjemmeside og undersøge, hvornår deres semestre starter og slutter for at se, om det overhovedet er muligt at tage afsted. 

Læs mere om de forskellige trin i ansøgningsprocessen

Skal jeg både søge ved AU og ved mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Ja.

Først søger du om at få en udvekslingsplads gennem en AU-aftale. Hvis du får pladsen, bliver du nomineret til pladsen af din internationale koordinator. 

Derefter skal du lave en ansøgning til værtsuniversitetet, hvor du sender de dokumenter, som de har brug for for at kunne behandle din ansøgning. Vær særlig opmærksom på, at det er dit eget ansvar at overholde krav til dokumentation og frister.

Først når værtsuniversitetet har godkendt din ansøgning og har sendt dig et optagelsesbrev, er du garanteret pladsen.

Er jeg garanteret en plads på mit værtsuniversitet?

Det korte svar er: Nej. Det er altid værtsuniversitetets valg, om de vil optage den studerende.

Vi tilstræber dog at have aftaler med universiteter, hvor der både er studerende, der rejser til, og som vi modtager fra. På den måde er vores studerende i højere grad sikret en plads.

Der kan være aftaler, hvor de har begrænsninger på antallet af studerende, de kan modtage, og hvor de derfor kan være nødsaget til at afvise nominerede studerende. 

Det betyder også, at det er vigtigt, at du hurtigst muligt giver os besked, hvis du ikke ønsker at komme afsted alligevel, da vi bruger din plads til en indrejsende studerende. 

Er der andre, der har været på mit værtsuniversitet?

Vi beder alle vores studerende om at evaluere deres ophold i AU GO, når de er kommet tilbage.

Se derfor, om der skulle være inspiration at hente fra dit værtsuniversitet. Vi modtager i øjeblikket evalueringer fra efteråret 2019 og opdaterer løbende.

Find evalueringer i AU GO.

Hvad er en fagpakke?

En fagpakke er en oversigt over udvalgte fag på de udenlandske universiteter, som studienævnet på Medicin tidligere har vurderet svarer til indholdet af de fag, der udbydes på Aarhus Universitet.

Pakkerne er ikke specielt udbudt af det udenlandske universitet til studerende fra Aarhus Universitet.

Dette betyder, at der kan ske ændringer af fagene i fagpakkerne, og at nogle af fagene ikke stemmer fuldstændigt overens med det, der udbydes i Aarhus. 

Aarhus Universitet kan ikke garantere, at disse fag udbydes på et specifikt semester eller i et bestemt år. Du skal derfor inden afrejse selv undersøge hos værtsuniversitetet, om kombinationen kan lade sig gøre.

Det vil sige, at selvom du søger ud på en fagpakke, skal du stadig søge en personlig forhåndsgodkendelse ved studienævnet, hvis du bliver nomineret til en plads. 

Skal jeg også søge en forhåndsgodkendelse til en fagpakke?

Ja, du skal altid søge en personlig forhåndsgodkendelse, når du skal på udveksling. Dette er din garanti for, at du kan få merit for et bestået semester, når du kommer hjem.

Se frister for ansøgning om forhåndsgodkendelse

For medicin-studerende: Hvis du søger ud på en aftale, hvor der tidligere har været godkendt en fagpakke, skal du skrive de kurser/klinik, der fremgår af aftalen på studieportalen. 

Du bliver bedt om at vedhæfte et dokument. Da der ikke skal vedlægges kursusbeskrivelser med til fagpakker, skal du vedhæfte det brev/mail, du har modtaget med tilbud om at blive indstillet til en plads gennem Aarhus Universitet. 

Hvad er forskellen på de forskellige aftaletyper, Erasmus+, Nordplus, Uni-wide og bilateral?

Når du bliver indstillet til at søge en udvekslingsplads ved et partneruniversitet, er det altid gennem en aftale mellem Aarhus Universitet og partneruniversitetet. På Health er der fire typer aftaler: Erasmus+, Nordplus, Uni-wide/universitetsbred og bilateral.

Hvis en aftale er markeret som Erasmus+, betyder det, at du skal udfylde bestemte dokumenter, fx en Learning Agreement, som dokumentation på din udveksling. Til gengæld vil du modtage et Erasmus-stipendie som økonomisk støtte til opholdet.

Hvis en aftale er markeret som Nordplus, skal du udfylde andre dokumenter som dokumentation på din udveksling. Her er tilknyttet et Nordplus-stipendie. Dette stipendie udbetales ikke nødvendigvis af Aarhus Universitet, men af et universitet, der er en del af dit fags Nordplus-netværk. 

Hvis en aftale er markeret som Uni-wide, er der tale om en universitetsbred aftale, som alle studerende på Aarhus Universitet kan søge, men ofte er nogle pladser reserveret særligt til Health-studerende. Det betyder, at al kommunikation omkring aftalen foregår med Internationalt Center. Der følger ikke et fast stipendie med til aftalen, men du har i stedet mulighed for at søge et fakultetsstipendie.

Hvis en aftale er markeret som bilateral, er aftalen gennem Health, og destinationen uden for Europa. Der følger ikke et fast stipendie med aftalen, men du har mulighed for at søge et fakultetsstipendie.  

Hvad er en Learning Agreement?

En Learning Agreement er en form for kontrakt mellem dig, Aarhus Universitet og værtsuniversitetet, hvor alle tre parter skriver under på din studieplan.   

Læs mere om Learning Agreements

Hvad svarer sprogkrav "B2" til?

Hvis der på en udvekslingsaftale står, at du skal kunne dokumentere fx et "B2" i sprogkrav, så henvises der til en måleenhed på CEFR-skalaen. 

CEFR-skalaen (Common European Framework of Reference for Languages) er en fælles europæisk målestok for beskrivelse af fremmedsprogskompetencer.

CEFR-skalaen har seks trin, som refererer til sprogbrugerens niveau indenfor lytte- og læseforståelse, mundtlig interaktion, mundtlig produktion og skrivefærdighed:

  • A1 og A2 (elementær bruger)
  • B1 og B2 (rutineret bruger)
  • C1 og C2 (avanceret bruger)

Nogle universiteter har et krav om, at du skal indsende bevis fra en sprogtest om, at du har niveauet, mens andre vil godtage, at du fx har haft tysk i gymnasiet på et bestemt niveau. 

Det er op til det enkelte universitet at bestemme krav til dokumentation. 

Læs mere om Sprogtest og sprogkundskaber

Hvad sker der, hvis jeg ikke består?

Hvis du ikke består en eksamen, skal du tage re-eksamen i udlandet. Det gælder også, selvom du rejser til en fjerntliggende destination. 

Husk altid tidligt i processen at orientere dig hos værtsuniversitetet om, hvornår du forventes at gå til eksamen og evt. reeksamen. 

Vær opmærksom på, at din maksimale studietid ikke overskrides.

Får jeg hjælp til at finde en bolig?

Nogle universiteter tilbyder udenlandske studerende at skaffe dem en bolig, men i de fleste tilfælde skal du selv finde et sted at bo. 

Kig på universitetets hjemmeside, eller skriv til deres internationale kontor, hvis du vil vide mere om deres boligpolitik eller om boligforholdene i netop din studieby. Der er som regel god hjælp at hente - og på flere af vores aftaler er der en aftale om, at de hjælper studerende med at finde bolig. 

Husk at afsætte tid inden studiestart til boligsøgningen.

Fremleje egen bolig

Du kan også fremleje din egen bolig til en udenlandsk studerende gennem Internationalt Center på AU.

Læs mere om at fremleje din bolig til en international studerende.

Hvordan får jeg en udtalelse fra dekanen?

Hvis du skal søge legater og skal bruge en udtalelse fra dekanen, skal du søge om denne ved at udfylde en særlig blanket. Bemærk, at det tager ml. 5-10 arbejdsdage, inden du får udtalelsen, så søg i god tid. 

Find skema til ansøgning om udtalelse her

Hvorfor er der ikke flere pladser på engelsksprogede universiteter?

Vi forsøger løbende at skaffe flere aftaler på engelsksprogede universiteter.

Disse universiteter er generelt eftertragtede, og mange har mulighed for at tiltrække betalende internationale studerende, hvilket AU ikke har mulighed for at tilbyde.