Bachelorprojekt

Tilmelding

1-faglig: Du skriver dit bachelorprojekt på 6. semester - foråret

2-faglig: Du skriver dit bachelorprojekt på 5. semester - efteråret

Tilmelding til Bachelorprojektet foregår på selvbetjeningen via mitstudie.au.dk i perioden 1.-5. november (for foråret med eksamen sommer) eller 1.-5. maj (for efteråret med eksamen vinter)

Aflevering

Bachelorprojektet afleveres til en fastsat dato i enten december/januar eller maj/juni.

Opgaven afleveres i Digital Eksamen. På opgaveforsiden angiver du projektets titel på dansk og engelsk, opgavens ECTS-vægtning samt tilkendegiver, hvorvidt opgaven må lægges på Brightspace-biblioteket. Det er dog kun opgaver, der opnår karaktererne 10 og 12, der vil blive tilgængelig på biblioteket.

Vigtigt: Husk at opgaven skal indeholde et engelsk resume på ca. ½ side.

Hvordan får jeg vejledning?

Download liste over vejledere.

  • Biologiske område: du henvender dig direkte til en af de ansatte inden for det idrætsbiologiske område med henblik på aftale om vejledning.
  • Praktisk-teoretiske område eller humanistisk-samfundsfaglige felt: Du sender som udgangspunkt en mail til Kristian Raun Thomsen (thomsen@ph.au.dk) med information om, hvad projektet skal handle om.
    Herefter vender vi det i forskningsgruppen og finder ud af, hvem der har ledig tid til vejledning, og hvem der kommer tættest på projektudkastet rent fagligt.
    Du får besked og tager kontakt til vejlederen med henblik på det fortsatte arbejde med projektet.

Gode råd ved opgaveskrivning

Vejledning for skriftlige opgaver på Idræt 

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idrætsvidenskab. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Bøger om opgaveskrivning

I AU Studypedia kan du læse mere generelt om opgaveskrivning på universitetet.

Download hæftet Opgaveskrivning - En vejledning i udarbejdelse af akademiske opgaver af Carsten Høy og Jan Kahr Sørensen

Se Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en læreRbog.

Når du samarbejder med en virksomhed, kan du ofte blive mødt med et krav om fortrolighed. Læs mere om AU's retningslinier for fortrolighed ved erhvervssamarbejde her.