Bachelorprojekt (10 ECTS + 15 ECTS)

Tilmelding

Tilmelding til bachelorprojektet foregår på selvbetjeningen mit.au.dk i perioden 1.-5. november (for foråret med eksamen sommer) eller 1.-5. maj (for efteråret med eksamen vinter).

Aflevering

Bachelorprojektet afleveres til en fastsat dato i enten december/januar eller maj/juni.

Opgaven afleveres i Digital Eksamen. På opgaveforsiden angiver du projektets titel på dansk og engelsk, opgavens ECTS-vægtning samt tilkendegiver, hvorvidt opgaven må lægges på Blackboard-biblioteket. Det er dog kun opgaver, der opnår karaktererne 10 og 12, der vil blive tilgængelig på biblioteket.

Vigtigt: Husk at opgaven skal indeholde et engelsk resume på ca. ½ side.

10 ECTS vs. 15 ECTS (inkl. mundtlig eksamen)

Forskellen på et bachelorprojekt på 10 ECTS og 15 ECTS er, ud over 5 sider ekstra, at der til bachelorprojektet på 15 ECTS-projektet forventes et ekstra studenterarbejde. Dette i form af ekstra pensum og/eller arbejde med indsamling af data til projektet svarende til 5 ECTS (= ca. 125 timers arbejde).

Den mundtlige eksamen for bachelorprojektet på 15 ECTS er berammet til 30 minutter. Det anbefales, at du starter eksaminationen med et oplæg på 5-10 minutter. Oplægget kan indeholde en meget kort præsentation af projektets hovedpunkter, men med hovedvægt på stof der ikke er med i den skriftlige del. Det kan f.eks. være supplerende bemærkninger til metode og resultater, perspektiverende synspunkter og materiale m.v. Den resterende tid går til diskussion af udvalgte problemfelter fra det skriftlige projekt.

Yderligere information om bachelorprojekt til henholdsvis 10 og 15 ECTS kan findes i kursuskataloget.

Hvordan får jeg vejledning?

  • Biologiske område: du henvender dig direkte til en af de ansatte inden for det idrætsbiologiske område med henblik på aftale om vejledning.
  • Praktisk-teoretiske område eller humanistisk-samfundsfaglige felt: Du sender som udgangspunkt en mail til Kristian Raun Thomsen (thomsen@ph.au.dk) med information om, hvad projektet skal handle om.
    Herefter vender vi det i forskningsgruppen og finder ud af, hvem der har ledig tid til vejledning, og hvem der kommer tættest på projektudkastet rent fagligt.
    Du får besked og tager kontakt til vejlederen med henblik på det fortsatte arbejde med projektet.

Gode råd ved opgaveskrivning

Vejledning for skriftlige opgaver på Idræt 

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idrætsvidenskab. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Bøger om opgaveskrivning

I AU Studypedia kan du læse mere generelt om opgaveskrivning på universitetet.

Download hæftet Opgaveskrivning - En vejledning i udarbejdelse af akademiske opgaver af Carsten Høy og Jan Kahr Sørensen

Se Lotte Rienecker og Peter Stray Jørgensens Opgaveskrivning på de videregående uddannelser - en læreRbog eller køb den her.

Når du samarbejder med en virksomhed, kan du ofte blive mødt med et krav om fortrolighed. Læs mere om AU's retningslinier for fortrolighed ved erhvervssamarbejde her.