Eksamen

Eksamensplan ordinær

Her ses eksamensplaner.

Ændringer og opdateringer kan komme. Der opdateres kun indtil den enkelte eksamen er kommet i Digital Eksamen. Herefter er det oplysningen i Digital Eksamen, der er gældende.

Ved eksamener i WiseFlow ses eksamenssted her på Studieportalen.

Grundet Corona-situationen er der sket mange ændringer i eksamensplanen for foråret 2020. I forbindelse med nogle eksaminer er eksamensformen ændret. Se den opdaterede eksamensplan her:

Opdateret eksamensplan for eksamen i foråret 2020.

Eksamensplan for sommereksamen 2020

Gode råd ved opgaveskrivning

Vejledning for skriftlige opgaver på Idræt 

Nedenfor finder du vejledningen, der gælder til alle skriftlige opgaver på idrætsvidenskab. Her kan du læse om b.la. omfang og anslag, citater og litteraturhenvisning.   

Vejledning for skriftlige opgaver på Idrætsuddannelsen 

Vejledning om vejledning

Her kan du læse en række guidelines til, hvordan du som studerende på det humanistisk-samfundsvidenskabelige spor får mest ud af dine vejledninger med forventninger, der er afstemt med vejleder.

Reeksamensplan

Her ses reeksamensplaner. Ændringer og opdateringer kan komme. Der opdateres kun indtil den enkelte eksamen er kommet i Digital eksamen. Herefter er det oplysningen i Digital eksamen der er gældende.

Ved eksamener i WiseFlow ses eksamenssted her på Studieportalen

Reeksamensplan for vintereksamener

Generelle indstillingsbetingelser

Er der en eller flere indstillingsbetingelser på et kursus, betyder det, at denne eller disse skal være opfyldt, for at du kan deltage i den ordinære eksamen. Godkendes indstillingsbetingelserne ikke inden for de angivne frister, trækkes du et prøveforsøg.

For dit videre forløb betyder det, at du skal deltage i kursets b-prøve. Fristerne for, hvornår indstillingsbetingelserne skal være opfyldt, fremgår af undervisningsplanen for det enkelte kursus eller udmeldes af kursusansvarlig.

Det fremgår af studieordningen, hvilke kurser der er indstillingsbetingelser på. Under hvert kursus er indholdet af b-prøven tillige beskrevet.

Har du erhvervet dig en skade af længerevarende eller kronisk karakter, der betyder, at du kke har opfyldt indstillingsbetingelserne, kan du ansøge studienævnet om dispensation. Ansøgningen skal være bilagt en lægeerklæring, der dokumenterer skaden, herunder også hvilken betydning den har for din mulighed for at opfylde de indstillingsbetingelser, der knytter sig til kurset. Læs mere nedenfor.

Procedurer ifm. skader ved praktiske prøver

Indstillingsbetingelser opfyldt:

  1. Hvis du har fået en skade, men har opfyldt indstillingsbetingelserne – herunder har deltaget aktivt i minimum 80 % af timerne (det være sig som omklædt og deltager i forskelligt omfang afhængig af skaden eller som aktiv ikke-omklædt med eventuelle opgaver fra underviser) – og du i øvrigt er fysisk klar til at gå til den praktiske eksamen – er der ingen problemer.
  2. Hvis du opfylder indstillingsbetingelserne, men bliver skadet op til den praktiske prøve, og derfor ikke kan deltage i den ordinære eksamen, går du til reeksamen i samme eksamenstermin.
  3.  
  4. Hvis du opfylder indstillingsbetingelserne, men har erhvervet dig en skade af længerevarende eller kronisk karakter, tager studienævnet stilling i den konkrete sag. I dette tilfælde skal du søge dispensation.

Indstillingsbetingelser ikke opfyldt:

  1. Hvis du pga. skade ikke har opfyldt indstillingsbetingelserne, men er fysisk klar til at kunne gå til eksamen, tilmeldes du B-prøven.
  2. Hvis du har erhvervet dig en skade af længerevarende eller kronisk karakter, og ikke har opfyldt indstillingsbetingelserne, tager studienævnet stilling i den konkrete sag. I dette tilfælde skal du søge dispensation.

Alle skader skal dokumenteres med en lægeerklæring.