Specialeseminar - forberedelse til specialet

Specialeseminar

To gange årligt afholder sektionen et specialeseminar (ultimo april og primo november)

På seminaret, som har en varighed på et par timer, vil du bl.a. blive præsenteret for, hvordan en specialeproces kan forløbe, hvilke formalia der gør sig gældende samt en række andre relevante ting for specialeskrivningen, herunder vejledning og feedback.

Du er meget velkommen til at deltage i seminaret mere end én gang.