Introoplægget for tilvalgsstuderende i samfundsfag

Er du lige startet på bachelortilvalget i samfundsfag? Så er du hermed inviteret til studievejledningens introoplæg om tilvalget i samfundsfag!

30.08.2019 | Julie Drejer Kornum

Dato tor 26 sep
Tid 14:00 15:00
Sted Bartholins Allé 10, 8000 Aarhus (bygning 1325, lokale 140)

Oplægget berører alle de studiepraktiske forhold, som du har brug for at blive bekendt med i løbet af din tid som tilvalgsstuderende; herunder et indblik i hvornår man som studerende skal henvende sig hos studievejledningen for sit centrale fag og hos studievejledningen for Statskundskab og Samfundsfag.

Derudover bliver der gennemgået de mere specifikke regler, man er underlagt som studerende ved Institut for Statskundskab, eksempelvis:

  • Bachelor- og kandidattilvalgets opbygning
  • Eksamens- og reeksamensregler
  • Vejledning ift. dispensationsansøgninger
  • Introduktion til udveksling (og hvor man kan finde mere information)
  • Studievejledningens øvrige vejledningstilbud (studieteknik, trivsel, studietviv etc.)


Vi håber meget på at se mange af jer, og høre lidt om jeres start på tilvalget.

Vel mødt!

Studievejledningen
Statskundskab & Samfundsfag 

Studerende