AARHUS-STUDERENDES UDVIKLINGSPROJEKT FÅR 172.594 KR. FRA DANIDA

En lille gruppe frivillige studerende fra Aarhus Universitet har netop modtaget en stor bevilling på 172.594 kr. fra Danida til et ambitiøst sundhedsprojekt. Pengene skal gå til at skabe bæredygtig sundhed i et af Afrikas fattigste lande. To unge studerende er taget af sted til junglen for at drive projektet.

09.09.2013 | Anne Shirin Ørberg

Ann fra folkesundhedsvidenskab og Monica fra medicin rejser til junglen i Sierra Leone for at udbrede viden om sundhed for gravide og småbørn. De er efterårets udsendte fra Masanga Outreach og skal styre projektet i seks måneder med 172.594 kr. fra Danida i ryggen. Foto: Morten Nygaard Christensen

I Sierra Leone dør hver ottende kvinde i barselssengen – en statistik, som en lille gruppe studerende fra Aarhus Universitet arbejder på at lave om på.

Med baggrund i deres forskellige studier har de frivillige i Masanga Outreach udviklet en grundig strategi til at udbrede viden og engagement omkring gravide og småbørns sundhed hos lokalbefolkningen i Sierra Leone. Nu skal flere års planlægning føres ud i livet og det sker med kontant opbakning fra Danida, der støtter projektet med 172.594 kr.

Bæredygtig udvikling, der holder

Kernen i sundhedsprojektet er et tæt samarbejde med den lokale partner; en forening af sierra leonske sygeplejerskestuderende i junglelandsbyen Masanga. I praksis skal de danske og sierra leonske studerende sammen gennemføre workshops om sundhed og graviditet i de omkringliggende landsbyer.

Visionen er, at projektet på sigt skal være 100 % bæredygtigt, så de sierra leonske studerende selv kan fortsætte arbejdet:

”Det handler om at skabe forandring på langt sigt og give dem noget, som ikke kan tages fra dem igen. Vores fornemste opgave er at gøre os selv undværlige”, fortæller Monica Lauridsen Kujabi, der læser medicin på 8. semester og skal udsendes til Sierra Leone i august. Hun uddyber:

”Vi giver dem viden, evner og motivation til selv at føre projektet videre, når vi ikke længere er der. På den måde er vores arbejde ikke så håndgribeligt, som hvis vi byggede en skole eller et hospital. Men hvis du spørger mig, er det her langt mere holdbart.”

Tværfaglighed skaber værdi

Masanga Outreach handler om sundhed – men et langsigtet udviklingsprojekt i et af verdens fattigste lande kræver langt mere end bare viden om sundhed.

Derfor Masanga Outreach et samarbejde mellem på den ene side medicinstuderende og på den anden side studerende med viden om organisation, statistik, udviklingspolitik og diplomati, f.eks. fra statskundskab. Hvert halve år sendes et team bestående af én sundhedsfaglig og én samfundsfaglig repræsentant for Masanga Outreach til junglen for at drive projektet.

Kombinationen af forskellige fagområder styrker projektet, fortæller Christine Eg Clausen fra statskundskab, der netop er hjemvendt fra sin udsendelse:

”Det er så fedt, at vi kan være uenige! Jeg bliver konstant udfordret på min faglighed og får nye perspektiver på, hvordan vi bedst muligt kan nå vores mål. Det er diskussionerne, der gør projektet så gennemarbejdet, at vi nu har fået en blåstempling fra Danida”, siger hun.

Masanga Outreach poster løbende nye updates på deres Facebook-side facebook.com/masangaoutreach

Fakta

  • Bevillingen på 172.594 kr. kommer fra Civilsamfundspuljen som administreres af Civilsamfund i Udvikling (CISU). Civilsamfundspuljen  er en pulje under Danida.
  • CISU lægger vægt på, at projektet er bæredygtigt og lokalt forankret.
  • Bevillingen gives specifikt til opbygning af et lokalt partnerskab med sierra leonske studerende fra Masanga Faculty of Nursing Student Club (MFNSC) og løber over 14 måneder.
  • Projektets formål er at fremme basal sundhed for gravide og børn under fem i landdistriktet Tonkolili. Det sker ved at facilitere workshops i landsbyerne sammen med MFNSC, som samtidig uddannes til at drive projektet selv.
  • Masanga Outreach er 100 % non-profit og drives af en lille gruppe frivillige studerende fra sundheds- og samfundsfaglige uddannelser på Aarhus Universitet. Masanga Outreach har base i Aarhus og er et selvstændigt delprojekt under MASANGA DK.

Kontakt

Anne Shirin Ørberg
stud.scient.pol.
Kommunikationsansvarlig, Masanga Outreach
Tlf: 28258240
Mail: anneshirin@gmail.com

Læs mere om projektet og de frivillige på www.masangaoutreach.dk

Presse