Afskaffelse af kernefag som obligatorisk element på kandidatuddannelsen

Studienævnet har besluttet at afskaffe kernefaget som obligatorisk element på kandidatuddannelsen i statskundskab fra foråret 2020. Læs mere her, hvad det betyder for dit studie.

23.10.2019 | Julie Drejer Kornum

Kære alle,

Studienævnet har besluttet at afskaffe kernefaget som obligatorisk element på kandidatuddannelsen i statskundskab fra foråret 2020. Det betyder at det ikke længere er et krav, at man skal tage et kernefag.

Der vil fortsat blive udbudt valgfrie seminarer på 20 ECTS (”dobbeltseminarer”), men man er altså ikke længere forpligtet til at tage et i løbet af sin kandidatuddannelse. I stedet for kernefaget skal man tage enten to almindelige seminarer (på hver 10 ECTS) eller et dobbeltseminar (på 20 ECTS). Formålet med ændringen er at skabe større valgfrihed på kandidatuddannelsen.

Ændringen gælder for alle nuværende og fremtidige kandidatstuderende, der (1) ikke allerede har taget et kernefag eller (2) på nuværende tidspunkt er tilmeldt et kernefag. Er du på nuværende tidspunkt tilmeldt et kernefag, skal du stadig færdiggøre dette. Har du allerede taget et kernefag, kan du se bort fra denne meddelelse.

I kursuskataloget for foråret 2020 er der udbudt to kernefag. Disse kan stadigvæk vælges som 20 ECTS dobbeltseminarer.

Fra foråret 2020 skal studerende yderligere kun bestå 1 skriftlig hjemmeopgave i løbet af studiet. Det vil dog ikke længere være muligt automatisk at få registreret en hjemmeopgave på baggrund af et udvekslingsophold.

Hvis du er i tvivl om, hvad ændringen betyder for dit studie, kan du kontakte studievejledningen.

Med venlig hilsen
Carsten Jensen
Studieleder

Studerende