Find din timeplan på studieportalen

Oplysninger om tid og sted for undervisningen findes ikke længere i kursuskataloget. Fremover ligger timeplanerne her på studieportalen.

29.08.2012 | Mette Gebauer Johannsen

Foto: Colourbox

Tidligere har oplysninger omkring tid og sted for undervisningen ligget under de enkelte fag i Kursuskataloget. Fremover skal alle studerende holde sig orienteret på deres studieportal, hvor alle oplysninger om placeringen af undervisningen ligger.

Årsagen til, at timeplanerne ikke længere ligger i kursuskataloget er et resultat af sammenlægningen af det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet og den tidligere Aarhus School of Business. Med den nye organisation har der været behov for at ensrette planlægningen af undervisningen, og det er derfor blevet besluttet at lægge alle timeplaner på studieportalerne.

Personligt skema og synkronisering med personlig kalender
Med de nye timeplaner får alle studerende et personligt skema, hvilket gør det nemmere at få overblik over den samlede undervisning. Derudover vil der fra forårssemesteret 2013 komme en ny funktion – den såkaldte iCal-funktion – som vil gøre det muligt at overføre informationerne fra timeplanerne til fx Outlook og telefon.

Hold øje med dit skema hver uge!
Studerende skal være opmærksomme på at tjekke deres skemaer hver uge for at holde sig orienteret om eventuelle ændringer i undervisningen. Man kan ikke være sikker på, at undervisningen i et bestemt fag foregår i det samme lokale hver uge. Lokalerne kan skifte, og det kan den geografiske placering også. Men udgangspunktet er, at man forsøger at placere undervisningen i de samme lokaler eller tæt på.

Studerende