Har du brug for særlige vilkår til eksamen?

Hvis du lider af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, har du mulighed for at søge dit studienævn om tilladelse til at deltage i eksamen på særlige vilkår, hvis du søger i god tid. Læs videre her.

31.10.2018 | Julie Drejer Kornum

Hvis du lider af en funktionsnedsættelse, såsom eksempelvis ordblindhed/dysleksi, psykiske lidelser, neurologiske lidelser, bevægelseshandicap, synshandicap eller hørehandicap eller har et andet modersmål end dansk, kan du søge en dispensation til særlige prøvevilkår til eksamen.

Du kan f.eks. søge om ekstra tid til en eksamen eller om tilladelse til at benytte særlige hjælpemidler. Her skal du være særligt opmærksom på, at du skal søge dispensation i god tid, for at studienævnet skal kunne nå at behandle din sag. Det er derfor vigtigt, at studienævnet ikke modtager din ansøgning i sidste øjeblik.

For at du kan få tilladelse til at deltage i en eksamen på særlige vilkår, er det en forudsætning at du kan dokumentere dit behov, for eksempel via en lægeerklæring, en udtalelse fra en psykolog eller fra Rådgivnings- og Støttecentret. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege, at dokumentation for din funktionsnedsættelse er en væsentlig forudsætning men ikke en garanti for at universitetet giver tilladelse til, at du kan deltage i en eksamen på særlige vilkår. Det er altid studienævnet, der tager stilling til, om de kan imødekomme din ansøgning om særlige eksamensvilkår.

Imødekommes din ansøgning, skal du være opmærksom på, at dispensationen kun er gyldig i det pågældende semester, hvorfor du skal søge dispensation på ny i det efterfølgende semester, såfremt du igen ønsker tilladelse til særlige prøvevilkår.

Du kan læse mere om dispensation til særlige prøvevilkår her, eller kontakte studievejledningen hvis du har nogen spørgsmål.

Studerende