Information om vintereksamen 2021-2022

De kommende vintereksamener afvikles som beskrevet i AU Kursuskatalog.

Kære studerende på Aarhus BSS

Eksamensperioden begynder så småt at melde sin ankomst, og det betyder, at vi også begynder at få mange spørgsmål til afviklingen af de kommende eksamener.

I corona-perioden var vi nødsaget til at omlægge fysiske eksamener til onlineeksamener og hjemmeopgaver. Som det ser ud lige nu, forventer vi en eksamensperiode for vintereksamen 2021/22, der gennemføres på helt almindelige vilkår med fysisk tilstedeværelse på campus til alle mundtlige prøver og stedprøver. Det betyder, at du kan orientere dig i kursuskataloget ift., hvordan din eksamen vil blive gennemført.

De eksamener, der tidligere har været omlagt til onlineeksamen eller hjemmeopgave under corona-perioden vil igen blive udbudt i den oprindelig eksamensform, som er angivet i kursuskataloget. Dette gælder også for en eventuel 2. reeksamen i et fag, selvom den ordinære eksamen og 1.  reeksamen tidligere er blevet udbudt som online eksamen eller hjemmeopgave.

Hvis du har spørgsmål til dine kommende eksamener, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på Aarhus BSS. Du finder også kontaktinformation via mitstudie.au.dk.

 

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier