Juridisk Institut udskriver prisopgave inden for folkeret

Hvert år kan institutter eller hovedområder på Aarhus Universitet vælge at udskrive et antal prisopgaver. Universitetet har netop offentliggjort emnet for dette års prisopgave, hvoraf de bedste præmieres med en guldmedalje.

27.08.2014 | SIGNE SCHOU

En prisopgave er en oplagt måde at profilere sin faglighed på, og denne gang er det især studerende med juridisk interesse, der får en særlig chance for at sætte spot på deres akademiske kunnen.

Juridisk Institut har nemlig bedt interesserede studerende skrive ud fra følgende problemstilling:

“Jus cogens – folkerettens præceptive regler”.

De studerende har indtil 31. juli 2015 til at besvare opgaven.  Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”.

De bedste opgaver præmieres med en guldmedalje, som på forsiden bærer Aarhus Universitets segl og inskriptionen ”Solidum petit in profundis”, mens modtagerens navn og året for modtagelsen fremgår på bagsiden. Bedømmelsen "accessit" ledsages af et kontant beløb.

Som prisopgave kan man ikke indlevere en besvarelse, der tidligere har været indleveret til bedømmelse f.eks. som speciale. Men hvis man har fået guldmedalje, kan man konvertere sin besvarelse af prisopgaven til sit speciale og det med karakteren 12.

Læs mere om den nyligt offentliggjorte prisopgave  nedenfor.

Aarhus Universitets prisopgaver for 2015

I henhold til regler vedrørende prisopgaver ved Aarhus Universitet, vedtaget af Aarhus Universitets bestyrelse den 27. maj 2005, har School of Business and Social Sciences, Juridisk Institut, udskrevet følgende prisopgave:

 “Jus cogens – folkerettens præceptive regler”

Besvarelsen afleveres på School of Business and Social Sciences, BSS Studieservice, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, Bygning 1443, lokale 021, 8000 Århus C.

senest kl. 12.00 fredag den 31. juli 2015.

Universitetets øvrige hovedområder har ikke ønsket at udskrive prisopgaver for året 2015.

Indlevering

En prisopgave kan have indtil 3 forfattere. Hvis en besvarelse har mere end én forfatter, skal forfatternes andel i arbejdet kunne adskilles. Det skal af selve besvarelsen eller af en vedlagt erklæring fremgå, hvilke dele af arbejdet hver af forfatterne er ansvarlig for.

Besvarelsen afleveres i 3 papireksemplarer. Besvarelsen indleveres under navn.

Forfatteren skal samtidig med indlevering af en prisopgave skriftligt erklære, at besvarelsen ikke tidligere har været indleveret til samme eller en anden uddannelsesinstitution til bedømmelse. Denne erklæring skal desuden indeholde navn, adresse, fødselsdato og –år (til brug ved evt. udstedelse af bevis).

Bedømmelse

Prisen består enten i en guldmedalje eller i bedømmelsen ”accessit”. Bedømmelsen ”accessit” ledsages af et kontant beløb. Rektor udsteder tillige et bevis hvoraf det fremgår, at det pågældende fakultet har besluttet at belønne besvarelsen med universitetets guldmedalje eller med bedømmelsen ”accessit”. Dekanen kan efter indhentet udtalelse fra Akademisk Råd fastsætte, at prisopgavebesvarelser konverteres til et speciale.

Et eksemplar af hver besvarelse opbevares i fakultetets arkiv, hvorfra de kan udlånes til personer, som har indhentet forfatternes skriftlige samtykke dertil.

Bedømmelsen kan forventes afsluttet 3 måneder efter indleveringen.

Opslag