Klimaambassaden - Gratis workshop v/Concito

D. 7. - 9. marts afholder den grønne tænketank Concito workshop i Århus som er et gratis tilbud til studerende i alderen 19 - 27 år.

27.02.2014 | Marie Louise Bro Pold

Workshoppen har til mål at kaste lys over klimakrisen fra forskellige vinkler og er obligatorisk for nye medlemmer af Klimaambassaden. Vi har inviteret forskere, økologiske ildsjæle og stærke formidlere og vi har plads til i alt 25 deltagere.  

Klimaambassaden er et tværfaglig formidlingsnetværk bestående af unge frivillige som har til opgave at besøge landets folkeskoler, ungdomsuddannelser, efterskoler og lign. for at holde oplæg og debattere forskellige sider af klimakrisen med eleverne. Klimaambassaden har fungeret i København med stor succes i snart fem år hvortil ca. 100 frivillige studerende er knyttet.

På workshoppen er det vores ønske, at studerende fra vidt forskellige studier vil deltage da alle vil få mulighed for at bidrage med deres egen viden i Klimaambassadens fremtidige arbejde. Vi får bl.a. besøg af Jørgen E. Olesen - professor ved Institut for Agroøkologi, tidligere medlem af IPCC og nu medlem af Det Etiske Råd, John Thøgersen - professor ved Institut for Marketing og Organisation, Simon E. Nygaard phd-studerende ved Psykologisk Institut, Uffe Lembo - talsmand for Skift Bank Dag og Steen Møller - økologisk ildsjæl og med-initiativtager til andelsforeningen Friland på djursland. 

Derfor håber jeg at vi ses til denne begivenhed.    

For tilmelding eller mere info kontakt projektleder på sek@concito.dk

Workshoppen finder sted ved Filmbyen 2, 8000 Århus C og vi starter kl. 17.00. Mere information følger ved tilmelding.

 

Med venlig hilsen,

Sune S. Kjeldsen
Klimaambassaden Århus

Opslag