Læsegrupperotation på 2. semester

Udfyld survey senest fredag den 15. januar 2021 kl. 15.00

06.01.2021 | Kathrine Raagaard Nielsen

Kære bachelorstuderende på 1. semester

Som bekendt skal læsegrupperne på jeres hold rotere her ved starten af 2. semester. De nye læsegrupper gælder indtil 6. semester, hvor I bliver fordelt på nye hold i forbindelse med jeres bachelorseminar.

Som i sommer skal I besvare en survey, hvorefter læsegrupperne dannes. Linket til denne survey bliver sendt til jer via Blackboard og deadline for besvarelse er fredag d. 15. januar kl. 15.  Hvis man ikke deltager i surveyen, får man ikke tildelt en læsegruppe.

Formålet med rotationen er at optimere læsegrupperne, da I nu har en større erfaring med at studere og dermed har et bedre grundlag for at besvare surveyen. I år er det desuden det særlige hensyn, at mange stort kun mødes fysisk med deres læsegruppe, mens interaktionen med resten af holdet er begrænset. En læsegrupperotation vil udvide manges sociale netværk, hvilket har været efterspurgt.

For at styrke både faglighed og udvikle samarbejdskompetencer i læsegruppen anbefaler Studievejledningen, at I finder inspiration til det gode samarbejde i læsegruppen på AU Studypedia. Oplever I vanskeligheder eller udfordringer i læsegruppen eller har I spørgsmål om jeres studie i almindelighed, er I, som altid, meget velkomne til at kontakte Studievejledningen for statskundskab og samfundsfag.

Med venlig hilsen

Carsten Jensen
Studieleder

Studerende