Lille dyk i ansøgertal til uddannelserne på statskundskab

Til trods for et lille dyk i ansøgertallene til uddannelserne på statskundskab er studieleder Gitte Sommer Harrits ikke bekymret. ”Der er stadig en stabil gruppe af rigtigt dygtige statskundskabsstuderende,” siger hun.

03.09.2014 | Ingrid Marie Fossum

Statskundskabsstuderende

Af de optagne på statskundskabsuddannelsen er 48 % drenge og 52 % piger. Foto: AU Kommunikation

264 førsteprioritetsansøgere til statskundskab i forhold til 331 i sidste år. 40 i forhold til 56 på samfundsfag. Sådan ser statistikken ud for de to traditionelle uddannelser på Institut for Statskundskab i år.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er faldet lidt i søgertallet for 1. prioritet. Hvad det skyldes, ved jeg ikke rigtig. Noget af faldet kan måske skyldes, at vi har været med til at lave en konkurrerende uddannelse, men det kan nok ikke forklare det hele,” siger studieleder Gitte Sommer Harrits, men hun ser ingen grund til bekymring, så længe der ikke er tale om en længerevarende tendens:

”På Statskundskab er der faktisk lidt flere, der har accepteret en studieplads, end vi havde både sidste år og forrige år, så i forhold til, hvem der reelt begynder, er vi ikke bekymrede.”

Der er optaget 270 på Statskundskab i år i forhold til 265 sidste år, og 32 i år i forhold til 30 sidste år på Samfundsfag.

Færre studerende end ønsket på Offentlig Politik og Økonomi

Den nye uddannelse Offentlig Politik og Økonomi har ikke helt levet helt op til forventningerne med kun ét hold oprettet.

”Vi havde ønsket to hold, vi havde egentlig håbet på 60 studerende. Men man kan sige, at vi valgte at satse med at løbe uddannelsen hurtigt i gang. Da vi først havde fået akkrediteringen, var der jo ikke så lang tid igen, hvis vi ville begynde uddannelsen i 2014.”

Men Gitte Sommer Harrits ser positivt på det.

”Jeg tror, det er fint, at vi har et hold på en 30-33 motiverede studerende, som vi kan have en tæt dialog med i sådan en første årgang, som måske får lidt særbehandling. På nogen fronter vil det være lidt hårdere for dem, mens de på andre fronter sikkert vil få lidt ekstra ressourcer, fordi vi kan sætte os ned og snakke med dem,” forklarer hun.

Ganske stabil kønsfordeling og karaktergennemsnit

Af de optagne på statskundskabsuddannelsen er 48 % drenge og 52 % piger. Fordelingen på Samfundsfag er sådan nogenlunde den samme med 47 % drenge mod 53 % piger. Ikke overraskende er der hele 66 % drenge på Offentlig Politik og Økonomi, hvor der er lidt mere økonomi og matematik involveret.

At optagelseskvotienten er faldet fra 9,7 til 9,2 på statskundskab og fra 9,6 til 9,5 på samfundsfag, ser hun heller ikke som noget problem.

”Marginalsnittet kan godt køre lidt op og ned, men der er jo stadigt mange, som har et højere snit end optagelseskravet. Så på den måde skal man ikke gå i panik over faldet. Jeg synes heller ikke, det er lykken kun at have dem med snit over 11. Det bliver en meget bestemt type studerende, så vi er faktisk glade for at ligge der mellem 9 og 10,” afslutter hun.

Opslag