Mentorer søges

Institut for Statskundskab søger et antal studerende, som har lyst til at fungere som mentorer for de udenlandske studerende, som kommer til instituttet gennem vores forskellige udvekslingsprogram­mer.

03.11.2012 | Didde Trolle Pedersen

Der kommer i forårssemestret studerende fra følgende universiteter:

  • Bogazici
  • Bern
  • Otago University
  • Dunedin
  • Palacký University in Olomouc
  • Utrecht
  • Milano
  • Barcelona

Stillingerne omfatter bl.a. følgende praktiske gøremål i forbindelse med de udenlandske studerendes an­komst til instituttet: Afhentning af nøgle, afhentning af den studerende ved station el.lign., indkvarte­ring, administrativ introduktion, faglig introduktion osv.

Endvidere vil der blive lagt afgørende vægt på, at mentorerne er interesserede i at pleje den sociale kontakt med de udenlandske studerende gennem hele semestret samt deltage i arrangementer med de udenlandske studerende i løbet af semestret.

Institut for Statskundskabs mentorkoordinator vil arrangere et mentormøde med de nye mentorer i januar måned, hvor forskellige praktiske og faglige emner vil blive taget op.

Der vil endvidere blive arrangeret en middag med udvekslingsstuderende og mentorer i begyndelsen af semestret (sponsoreret af instituttet).

De udenlandske studerende ankommer til Aarhus Universitet omkring 01.02.2013, hvorfor mentorerne må være til rådighed på det tidspunkt med henblik på modtagelse af studerende.

Aflønning: 7 timer pr. modtaget studerende.

Skriftlig ansøgning med oplysning om din baggrund samt tlf.nr. indsendes pr. mail til institutsekretær Birgit Kanstrup, bk@ps.au.dk, senest den 25. november 2012 kl. 12.00. Du kan i ansøgningen anføre, om du har specielle præferencer med hensyn til, hvilket land den udenlandske studerende skal komme fra. Så vil jeg så vidt muligt forsøge at imødekomme disse.

Birgit Kanstrup

bk@ps.au.dk

 

Studerende