Nye regler for fredagsbarer på AU

AU har lavet et nyt sæt standardregler for afholdelse af fredagsbarer. Det sker, efter at politiet har trukket en række af fredagsbarernes alkoholbevillinger tilbage.

22.08.2014 | SIGNE SCHOU

”Før sammenlægningen af de nuværende hovedområder var der mange forskellige regler for forskellige områder. Men den seneste udvikling har vist, at vi nu har behov for fælles regler og retningslinjer,” siger universitetsdirektør Jørgen Jørgensen.

I marts gav politiet besked til alle fredagsbarer om, at de skulle sørge for at få styr på deres alkoholbevilling. Det betyder, at der lige nu kun er fire ud af 26 fredagsbarer på AU, som har alkoholbevilling.

Alle fredagsbarer skal derfor ansøge eller genansøge om alkoholbevilling inden efterårets semesterstart.

Fredagsbarer skal registreres

Alle studenterforeninger, som ønsker at afholde fredagsbar, skal registreres af universitetet.

De skal oplyse navn og kontaktoplysninger på formanden og den samlede bestyrelse og i øvrigt sørge for, at oplysningerne hele tiden er ajourførte.

Desuden skal de dokumentere, at de har en aftale med deres hovedområde eller institut om tilbagevendende lån af et lokale. Og så skal foreningen selv have eller være dækket af en anden alkoholbevilling.

De enkelte hovedområder kan selv udarbejde tillæg til de fælles regler. Som forening skal man sikre, at man også overholder de regler, der gælder lokalt.

Bevillingen er personlig

En alkoholbevilling gives til en enkeltperson, som derefter er ansvarlig for at loven bliver overholdt. Hvis en fredagsbar eller forening skifter ledelse, skal man altså huske at ansøge om en ny alkoholbevilling.

Det var tidligere et problem og har været medvirkende grund til, at reglerne nu bliver fornyet.

De nye regler siger også at den ansvarlige for ethvert arrangement skal holde sig ædru, fordi han eller hun er sikkerhedsansvarlig og desuden skal føre logbog for Bygningsservice.

De nye regler gælder fra 1.9.2014. Læs hele regelsættet her.

Opslag