OBS! Ændret deadline og procedure for tilmelding til reeksamen!

Datoen for tilmelding til reeksamen, som blev meldt ud tidligere i august, er grundet administrative ændringer flyttet frem til d. 14.-16. september. Det betyder, at du i denne periode selv skal tilmelde dig reeksamen, hvis du ikke bestod din eksamen, har været syg eller er udeblevet fra en eksamen. Ligeledes er tilmeldingsproceduren ændret.

16.08.2018 | Julie Drejer Kornum

Kære studerende

Hvis du ønsker at deltage i en reeksamen i reeksamensperioden, skal du selv sørge for at tilmelde dig. For at kunne deltage i en reeksamen, er det en forudsætning, at du har brugt et forsøg ved den ordinære eksamen. Der er åbent for tilmelding til reeksamen i perioden 14.-16. september 2018.

 

Tilmelding til bachelorfag skal ske ved at sende en mail til Katrine Pinholt Hall: katrine@au.dk. Husk tydelig angivelse af hvilke(t) fag du ønsker at blive tilmeldt samt oplys dit studienummer.

Tilmelding til kandidatfag skal ske via selvbetjeningen

Du er selv ansvarlig for efterfølgende at kontrollere din eksamenstilmelding. Hvis der er fejl eller tvivlsspørgsmål kan du kontakte:

· Bachelorstuderende: Katrine Pinholt Hall, katrine@au.dk

· Kandidatstuderende: Tina Aronro, tina@au.dk

Du kan læse mere om regler og procedurer i forbindelse med reeksamen og sygeeksamen her. Eksamensdatoerne kan findes her på studieportalen under menupunktet "Eksamensplaner".

Har du spørgsmål til reeksamenstilmelding, osv., er du velkommen til at kontakte ASK Aarhus BSS Student Services.

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier

Studerende