Rådgivning og støtte til studerende med dansk som andetsprog på AU

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) ved Aarhus Universitet udbyder i efteråret 2014 et kursus i Skriftlig akademisk formidling.

25.08.2014 | Majbritt Nielsen

Rådgivnings- og støtteenheden (RSE) ved Aarhus Universitet udbyder i efteråret 2014 et kursus i Skriftlig akademisk formidling. Kurset begynder torsdag d. 25. september 2014 kl. 13-16  på Campus Aarhus og strækker sig over 6 undervisningsgange a 3 lektioner. Tilmelding senest torsdag den 18. september.

Et lignende kursus afholdes i Emdrup. Dette kursus begynder torsdag den 2. oktober 2014 kl. 14.15-17.00. Tilmelding senest mandag den 22. september.

Undervisningen fokuserer på bl.a.:

  • Videnskabeligt sprog
  • Klart sprog
  • Korrekt sprog
  • Ordforråd
  • Argumentation

RSE udbyder også i et begrænset omfang individuelle studiestøtteforløb med akademisk læse-skrivevejleder eller en faglig mentor til tosprogede studerende med dansksproglige og studiemæssige vanskeligheder.

Ved at følge nedenstående links kan du finde yderligere information om RSE’s tilbud til studerende med dansk som andetsprog:

I efterårssemesteret tilbyder vi kurser i skriftlig akademisk formidling og individuelle studiestøtteforløb både i campus Emdrup og Campus Aarhus.

Læs mere her: http://studerende.au.dk/studievejledning/rse/hvilkenstoettekanjegfaa/dansksomandetsprog/

Link til bladre-version af Rådgivnings- og støtteenhedens generelle folder: http://studerende.au.dk/studievejledning/rse/omrse/

Opslag