Særligt omkring seminarfordelingen foråret 2018

03.11.2017 | Tina Aronro

I forbindelse med forårets undervisning er vi gået over til en ny model for tildeling af seminarpladser og skemalægning. Det sker for, at flere studerende kan få de seminarer, som de har prioriteret højest. I den nye model fordeler vi først studerende på seminarer og lægger herefter skemaet. Det kan imidlertid betyde, at nogle studerende må flyttes til andre fag for at få skemaet til at gå op.

Vær derfor opmærksom på, at du først d. 20. november kan være sikker på, at de fag der fremgår af mit.au.dk, er de rigtige. Du vil allerede tidligere kunne se dine fagtilmeldinger, men vi kan være nødt til at flytte dig til andre fag for, at skemaet går op for alle studerende.

Studerende