Skæve semestre ved udlandsophold

Når du rejser ud skal du være opmærksom på semestrene kan være 'skæve' i forhold til AUs.

26.01.2016 | Marie Louise Bro Pold

Når du rejser ud, skal du være opmærksom på, at semestrene i udlandet ikke altid falder som semestrene på Aarhus Universitet. Samtidig opstiller fremdriftsreformen en række krav om gennemførsel og studieaktivitet, som du også skal opfylde i de semestre, hvor du læser i udlandet.
F.eks. fremdriftsreformen foreskriver, at du skal tages 30 ECTS pr. semester. Hvis semestret på det udenlandske universitet er forskudt i forhold til AUs semestre, kan det være vanskeligt, at leve op til dette krav.

Derfor er det vigtigt, at du i god tid planlægger de ”skæve” semestre på AU for at sikre du stadig kan opnå 30 ECTS per semester.

Du kan bl.a. overveje at tage fag på Summer School, projektseminar eller andre kurser, hvor der er en vis grad af selvstudium med vejledning fra en underviser. Dette kan du gøre enten før eller efter udlandsopholdet.

I de tilfælde hvor overlappet mellem semestrene er kortvarigt (få uger), kan det i nogle tilfælde håndteres ved, at du henvender dig til underviserne på dine seminarer. Du vil ofte kunne lave en aftale om, hvordan aktivitetskravet/deltagelseskravet håndteres i de få uger, hvor du ikke kan deltage i undervisningen på AU.

Står du i en situation, hvor overlappet mellem semestrene er så stort, at det umuliggør planlægningen af dit studieprogram og opfyldelsen af aktivitetskravet på 30 ECTS pr semester, skal du hurtigt indsende en dispensationsansøgning til studienævnet, hvori du foreslår et alternativt studieprogram med mindst mulige studietidsforlængelse.

Kontakt altid studievejledningen, hvis du er i tvivl om du lever op til de krav der ligger i din uddannelse eller hvis du skal have hjælp til studieplanlægningen.

Studerende