SKRIV BEDRE OPGAVER!

Videnskabelig skriftlig kommunikation - Er du studerende på 4. semester i Statskundskab/Samfundsfag? Vil du gerne være bedre til at skrive opgaver? Så se her!

16.02.2016 | Marie Louise Bro Pold

Gratis workshops i videnskabelig skriftlig kommunikation for studerende på 4. semester i Statskundskab/Samfundsfag.

Du inviteres til tre gratis workshop i videnskabelig skriftlig kommunikation. Forløbet bygger på fagligt anerkendt litteratur og forskningsresultater og er samtidig meget anvendelsesorienteret. Studerende, der deltager i alle tre workshops, vil modtage et bevis for deltagelse i form af et diplom.


Workshop 1: Akademisk argumentation: Tirs. 5/4 ’16 kl. 16-19 i 1333, 101 (A1)
Deltagerne introduceres til Toulmins argumentmodel. Modellen er velegnet til at give en
forståelse for, hvordan et akademisk argument er bygget op, og giver et redskab til at kunne
diskutere faglige tekster og problemstillinger. Modellen kan bruges til at disponere en
opgavebesvarelse.

Workshop 2: Akademiske skrive- og arbejdsprocesser: Man. 11/4 ’16 kl. 14-17 i 1333, 101 (A1)
Gennem kendskab til moderne skrivepædagogik bliverdeltagerne i stand til at forstå egne
skriveprocesser og hvordan disse kan optimeres. Deltagerne introduceres til teknikker til
tekstproduktion og -revision, der kan være med til at give et øget overblik og læringsudbytte af
opgaveskrivningsprocessen, og samtidig resultere i en mere læsevenlig opgave.

Workshop 3: Peer feedback og brug af vejledning: Man. 18/4 ’16 kl. 14-17 i 1333, 101 (A1)
At give og modtage struktureret feedback på egne og andres tekster er ifølge forskning en af
de mest effektive metoder til at blive en bedre skribent. Samtidig kan feedback på et helt
konkret niveau give mulighed for at få teksten tilrettet – inden den lander hos bedømmer.

  • DE 3 WORKSHOPS ER GRATIS
  • TILMELDING ER NØDVENDIG.
  • DER ER 80 PLADSER, SOM VIL BLIVE FORDELT EFTER ’FØRST-TIL-MØLLE’.

TILMELDING:
https://auws.au.dk/Videnskabelig_skriftlig_kommunikation_foraar_2016

Tilmeldingsfrist: 29. marts 2016

Studerende