Sociologisk specialeseminar

Afdelingen for Sociologi afholder i foråret 2012 et specialeseminar for scient.pol.-studerende, som lige er startet eller som står umiddelbart over for at skulle starte specialeprocessen. Overvejer du – eller er du i gang med - at skrive speciale inden for en sociologisk ramme, så kom og bliv inspireret, og luft dine egne ideer den 7. februar 2012, kl. 14-16!

20.01.2012

Seminaret kørte første gang i efteråret 2011 og blev meget positivt evalueret af deltagerne.

Formål:

Specialeseminaret har to primære formål. For det første er det hensigten at inspirere til nye spændende sociologiske specialer ved at give et billede af, hvad man kan skrive speciale om inden for en sociologisk ramme. Med en 'sociologisk ramme' forstås empiriske problemstillinger af sociologisk karakter og/eller brugen af sociologisk teori/begreber. For det andet er det hensigten at udøve processtøtte til specialeskrivningen ved at tilbyde en indføring i, og diskussion af, problemer vedr. design, metode, tekstproduktion og styring af specialeprocessen.

Format:

Specialeseminaret er baseret på frivillighed og er ikke ECTS-givende.

1. session: Inspirationsmøde og introduktion
tirsdag den 7. februar, kl. 14-16 - bygning 1325, lokale 140

Dette vil være en åben session, hvor interesserede kan møde op uden at forpligtige sig på det videre forløb. Ansatte i afdelingen for sociologi vil præsentere potentielle sociologiske specialeemner på baggrund af igangværende forskning eller tidligere specialer. Der vi være tid til spørgsmål og evt. individuel sparring.

2. session: Problemformuleringen - fokus og retning i specialet
mandag den 5. marts - bygning 1325, lokale 140

Hvad er de centrale komponenter i introduktionskapitlet og hvilket formål tjener det? Fokus på opbygning af en stærk introduktion/problemformulering, der identificerer specialets hovedproblemstilling og bidrag til den eksisterende litteratur, og til den generelle viden om samfundet. Der vil blive afsat tid til præsentation af eksempler på vellykkede introduktioner og diskussion af deltagernes egne udspil.

3. session: Design, metode og proces - sammenhæng mellem specialets grundkomponenter
mandag den 26. marts - bygning 1325, lokale140

Hvordan opbygges et speciale, hvilke komponenter består det af og hvordan styres processen praktisk og fagligt, således, at man sikrer sammenhæng i specialet? Herunder: Hvordan struktureres analysen (operationalisering)? Hvilke metodiske udfordringer omkring dataindsamling og håndtering er værd at være opmærksom på? Hvilke fremstillingsmæssige overvejelser skal man gøre sig (brug af noter, displays, overskrifter, litteraturhenvisning, etc.).

4. session: Sparring og kritik
mandag den 7. maj - bygning 1330, lokale 018

Diskussion af de studerendes udvidede synopser, som indeholder problemformulering samt oversigt over specialets opbygning og hovedelementer (jf. session 2 og 3).

Yderligere information

kan fås ved henvendelse til
Thomas Olesen: e-mail: tho@ps.au.dk - tlf. 871 65625.

Studerende