Sommerseminarer - husk at tilmelde dig!

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag udbyder sommerseminarer for 6. semster bachelor- og kandidatstuderende. Deadline for tilmelding er 15. marts!

28.02.2014 | Marie Louise Bro Pold

Studienævnet for Statskundskab og Samfundsfag udbyder hvert år en række seminarer ved AU Summer University. Fagene afvikles intensivt i sommermånederne juli og august.

  • Deadline for tilmelding er 15. marts
  • Tilmelding via selvbetjeningen (mit.au.dk)
  • Find fagbeskrivelserne i kursuskataloget

Når du skal fremsøge fagene i kursuskataloget skal du klikke på 'forår' (periode) og '2014' (år). Fagenes titler starter med 'SU14'.

Seminarerne oprettes under forudsætning af fornøden tilslutning.

Du kan finde mere information om fag, tilmelding, regler mm. og AU Summer University her: Sommeruniversitetskuser

 

 

 

Studerende