Statskundskab kan være stolt over to udnævnelser ved årsfesten 2014

Adjungeret professor Bryan D. Jones udnævnes til æresdoktor ved Aarhus Universitet og statskundskabsstuderende Niels Bjørn Grund Pedersen får Dronning Margrethe den II’s rejselegat ved Årsfesten 2014.

12.09.2014 | Ingrid Marie Fossum

Niels Bjørn Grund Pedersen – Tid til studier, udenlandsophold, fodbold og artikelskrivning

Med et højt karaktergennemsnit på både bachelor- og kandidatuddannelsen i Statskundskab tilhører Niels Bjørn Grund Pedersen den faglige topgruppe af studerende. Han har netop gennemført et års studier i udlandet på de anerkendte universiteter Sciences Po i Paris og University of Wisconsin-Madison med topkarakterer. Under disse studieophold har han også været aktiv i Fondation Danoise og udgivet flere artikler i tidsskriftet Ræson.

Herudover har han ydet en aktiv indsats i instituttets studenterforeninger, der er meget afgørende for det gode studentermiljø ved instituttet, og han har bl.a. været skribent for institutbladet Kandestøberen og holdleder for instituttets fodboldhold.

Niels Bjørn Grund Pedersen har været en meget dygtig og værdifuld studentermedhjælper for forskere som professor Søren Serritzlew og professor Jens Blom-Hansen i forbindelse med deres Sapere Aude-projekt, IMPUSE, som har til formål at undersøge mulighederne for at reformere de offentlige serviceydelser. I det kommende semester skal han desuden være instruktor i metode.

Bryan D. Jones – Topforsker med en række priser, publikationer og citationer i bagagen

Bryan D. Jones har publiceret banebrydende forskning i krydsfeltet mellem public policy og public administration. Han har i særlig grad beskæftiget sig med spørgsmålet om, hvad der er afgørende for fastsættelsen af den politiske dagsorden. Her har han blandt andet arbejdet med, hvordan man kan forklare, at stigningen i både de samlede offentlige udgifter og de offentlige udgifter på enkelte policy-områder af og til udvikler sig mere abrupt. I begge tilfælde har han udfordret veletablerede teorier på området.

Bryan D. Jones, der i dag er professor på University of Texas, Austin, har modtaget en lang række priser. Ikke mindre end fire gange har han fået American Political Science Association’s pris for årets bedste bidrag. Han har også beklædt en lang række tillidsposter, som for eksempel præsident for Midwest Political Science Association og rådsmedlem i American Political Science Association. Hans imponerende publikationsliste omfatter 20 bøger og special issues og mere end 50 artikler, hvor af mange er publiceret i de absolutte toptidsskrifter og citeret i overordentlig stort omfang. Den meget betydelige indflydelse på forskningsfeltet ses ved, at hans 10 mest citerede publikationer er citeret mere end 4.000 gange. 

Bryan D. Jones er allerede i dag adjungeret professor i statskundskab på Aarhus Universitet, og her har der udviklet sig et meget nært forskningssamarbejde mellem ham og forskerne. Han er også en hyppig gæst i Aarhus, for eksempel som opponent på ph.d.-afhandlinger og deltager i workshops og seminarer, ligesom han altid tager sig tid at kommentere på enkeltforskere og forskergruppers projektforslag og artikeludkast, når han er på besøg. 

Bryan D. Jones har derudover sørget for, at der har været en hyppig udveksling af studerende og ansatte mellem Aarhus Universitet og University of Texas, ligesom han har hjulpet med rekruttering af internationale post.docs. Bryan D. Jones er således på mange måder en højt skattet ven af huset, der samtidig er en yderst sympatisk, åben og venlig mand.  

Læs mere om Årsfesten 2014

Opslag