Studier i udlandet: Oversøiske restpladser foråret 2013

Aarhus Universitets Internationale Center udbyder et antal ubesatte studiepladser i bl.a. Australien, USA, Canada og Mexico - Ansøgningsfrist: 1. juni 2012.

15.05.2012

Der er nu opslået oversøiske restpladser for foråret 2013 på hjemmesiden. Du finder en oversigt over, hvilke restpladser der er, her: studerende.au.dk/rejsud/studier/verden/udvekslingverden/restpladser-til-foraaret-2013/

Ansøgningsproceduren er nøjagtig den samme som sidst: studerende.au.dk/rejsud/studier/verden/udvekslingverden/saadanansoegerduoversoeiskeaftaler/


Der er ansøgningsdeadline 1. juni for alle pladserne.

Yderligere info fås hos studievejlederne studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/vejledning/studievejledningen/ eller på Internationalt Center www.au.dk/ic

Studerende