Udløber din maksimale studietid 1. marts 2018?

Det er nu du skal tilmelde dig dine sidste fag, hvis din maksimale studietid udløber til 1. marts 2018.

11.08.2017 | Nikoline Christensen

Hvis din maksimale studietid udløber til 1. marts 2018, skal du være opmærksom på, at det er nu, at du skal tilmelde dig eventuelle manglende fag. Du skal senest tilmelde dig inden semesterstart.
Hvis du er blevet forsinket pga. sygdom eller andre særlige omstændigheder, er det nu du skal søge om dispensation fra reglerne om maksimal studietid.

Mangler du fag, når du rammer din maksimale studietid, vil du blive udmeldt af dit studie, uanset hvor mange fag, du mangler og hvor mange eksamensforsøg, du har brugt.
Du kan læse mere om maksimal studietid på studieportalen.

Du er velkommen til at kontakte din studievejleder, så du kan få vejledning om studieplanlægning og reglerne for maksimale studietider.

Kontakt Aarhus BSS Studier hurtigst muligt med henblik på at blive tilmeldt eventuelle manglende fag.

 

 

Med venlig hilsen

Aarhus BSS Studier

Studerende