Undervisningstilmelding

Der er nu åbnet for undervisningstilmeldingen til foråret 2017

01.11.2016 | Tina Aronro

Husk at undervisningstilmelding for næste semester finder sted den 1.-7. november. Vi giver her et hurtigt overblik over, hvad kandidat- og bachelorstuderende skal forholde sig til, og hvor man kan læse nærmere om reglerne. Information om 1. runde og 2. runde tilmelding findes her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning/undervisningstilmelding/

Fælles for kandidat- og bachelorstuderende er, at undervisningstilmelding er bindende. Det er altså ikke muligt at afmelde sig ECTS-point efter tilmeldingsrundernes udløb. Se evt. studieportalens side om undervisningstilmelding http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning/undervisningstilmelding/   og siden om ”Udbytning / Afmelding af fag” nederst her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning/regler-for-fagtildeling/

For kandidatstuderende gælder det, at seminarer kan udbyttes, hvis det begrundes i særlige forhold, fx tildeling af udveksling eller praktik. Se ”Udbytning / Afmelding af fag” her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/undervisning/regler-for-fagtildeling/. Bemærk, at der udelukkende er tale om udbytning af ECTS-point. Det er fx ikke muligt at tilmelde sig seminarer for 30 ECTS-point, for derefter at udbytte med 20 ECTS praktik og 0  ECTS seminarer. Antallet af tilmeldte ECTS-point er, som nævnt, bindende.

Bachelorstuderende på nuværende 5. semester statskundskab skal prioritere alle de udbudte bachelorseminarer for næste semester. Der er automatisk tilmelding til obligatoriske fag (gælder både statskundskab, samfundsfag og OPØ).

Bachelorstuderende på nuværende 1. og 3. semester statskundskab, samfundsfag og OPØ tilmeldes automatisk alle obligatoriske fag.

Husk endelig at kontakte studievejledningen, hvis I har spørgsmål. Vores kontaktoplysninger findes her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/statskundskab/studievejledning/studievejledningen-for-statskundskab-og-samfundsfag/kontaktinformation-og-aabningstider/

Studerende