Vigtig information vedrørende undervisning og eksamen i Forvaltningsret

Er du indskrevet på bacheloruddannelsen i statskundskab i 2017 eller tidligere, skal du læse med her.

25.10.2019 | Julie Drejer Kornum

Kære studerende (optaget på bacheloruddannelsen i 2017 eller tidligere)

 

Faget Forvaltningsret udgår af bacheloruddannelsen i statskundskab og flyttes i stedet til kandidatuddannelsen fra efteråret 2021.

Dette kan have betydning for dig, hvis du ikke følger det normerede studieforløb.

Sidste mulighed for undervisning i Forvaltningsret
På bacheloruddannelsen undervises der for sidste gang i Forvaltningsret i efterårssemesteret 2019.


Sidste mulighed for eksamen i forvaltningsret
Efter undervisningen i efteråret 2019 udbydes eksamen i Forvaltningsret i vinteren 2019 (ordinær og reeksamen) samt i foråret 2020 (reeksamensterminen).

Institut for Statskundskab har yderligere besluttet at oprette to ekstra prøver i faget i vinteren 2020 (ordinær og reeksamen).

Sidste mulighed for at gå til eksamen i Forvaltningsret er således i vinteren 2020.


Overførsel til ny studieordning
Studerende der ikke har været tilmeldt undervisningen i Forvaltningsret på deres bacheloruddannelse, vil blive overflyttet til den nyeste bachelorstudieordning pr. 1. september 2020 (bacheloruddannelsen i statskundskab 2018-ordning).

I praksis betyder dette, at studerende der ikke har fulgt undervisningen i Forvaltningsret i stedet skal tage et valgfag (10 ECTS) i efteråret 2020. Der kommer mere information om dette i forårssemesteret.

Studerende, der har været tilmeldt undervisningen men stadig mangler at bestå eksamen i Forvaltningsret pr. 1. september 2020, forbliver på deres oprindelige studieordning og skal senest bestå faget i vinteren 2020.

 

Vejledning
Har du brug for hjælp til at tilrettelægge dit studieforløb, kan du henvende dig til studievejledningen.

 

Med venlig hilsen
Aarhus BSS Studier

Studerende