Vil du starte på din kandidatuddannelse i Statskundskab til september 2016?

Husk ansøgningsfristen er 1. april 2016!

03.03.2016 | Marie Louise Bro Pold

Kandidatuddannelser med sommerstart 2016 har ansøgningsfrist den 1. april 2016 (for ansøgere med dansk adgangsgrundlag).

Du skal være opmærksom på, at der fra sommeroptaget 2016 vil der være adgangsbegrænsning på kandidatuddannelsen i statskundskab.

Det er derfor vigtigt, at du sørger for at søge inden fristen udløber, hvis du vil være sikker på at komme ind.

Du kan finde flere oplysninger om ansøgningsprocedure, adgangskrav mm i AUs kandidatguide.

Hvis du er i tvivl om noget eller har spørgsmål til valg af kandidatuddannelse, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.
http://kandidat.au.dk/optagelse/ansoegningsfrister-og-vigtige-datoer/kandidatudbud/

Studerende