Vil du være mentor?

30 – 40 frivillige kandidatstuderende søges til mentorprojekt ved Samfundsfag og Statskundskab.

11.10.2013 | Marie Louise Bro Pold

Hvad er en mentor?
En mentor ved Samfundsfag og Statskundskab er en ældre studerende, der vejleder studerende på andet semester om livet som studerende og hjælper dem godt i gang med studielivet. 

Jobbet som mentor er ulønnet og baseres på din lyst til at hjælpe yngre studerende. Du får tilknyttet op til tre mentees og skal mødes med dem enkeltvist i en halv - en time ca. hver tredje uge fra februar til maj. 

Din rolle bliver at vejlede, støtte og udfordre ved at dele ud af din erfaring og viden som ældre studerende. Du bidrager således aktivt til at skabe et positivt og godt studiemiljø, der er med til at fastholde nye studerende.

Hvordan bliver jeg rustet til mentorrollen?
Inden du starter som mentor, vil du gennemgå en uddannelse, der styrker dit udgangspunkt for at varetage mentorrollen. Uddannelsen fokuserer på mentorrollen og relationen mellem mentor og mentee, og du bliver introduceret til samtaleteknikker og –øvelser.

Uddannelsen vil foregå over to aftener i uge seks (3. – 6. februar 2014).  
Fra marts – maj bliver der også afholdt tre aftenmøder om relevante temaer.

Som tak for din indsats får du altså et gratis mentoruddannelsesforløb, hvor forplejning er inkluderet. Til slut får du et mentorcertifikat, som vil pynte på dit CV.

Hvem kan blive mentor?
Alle Samfundsfags- eller Statskundskabsstuderende på min. 5. semester eller kandidatuddannelsen kan blive mentorer. Det er jeres viden og erfaring som studerende, der gør jer til gode mentorer. - Studieanciennitet vægtes positivt.

Hvis du er interesseret kan du læse mere om mentorprojektet her: studerende.au.dk/samfundsfagogstatskundskab-mentor

Hvordan søger jeg?
Send os et par linjer om dig selv og din motivation for at blive mentor og hvorfor du er den rette.  Husk også at oplyse kontaktinformation, alder og semester.

Ansøgningen skal sendes til stvejl@ps.au.dk.

Ansøgningsfrist: Fredag 15. november 2013, kl. 23.59

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte studievejlederne, email:  stvejl@ps.au.dk.

Vi glæder os til at høre fra jer!

Med venlig hilsen

Studievejlederne

Studerende