Speciale

Kandidatuddannelsen afsluttes med specialet, som er en større hjemmeopgave, hvori der behandles en nærmere afgrænset problemstilling. Specialet er ifølge studieordningen en videregående og dybdegående behandling af et politologisk relevant emne, der emnemæssigt kan ligge inden for et af flg. fagområder:

  • Komparativ Politik
  • Politisk adfærd og holdningsdannelse
  • Offentlig Forvaltning
  • Politiske institutioner og offentlig Politik
  • International politik
  • Politisk teori og politisk sociologi
  • Politologisk metode

I praksis kan du skrive speciale om et hvilket som helst emne, som du kan få en vejleder til at acceptere.

Gennem instituttets studenterrejse- og researchkonto kan du søge om midler til at dække rejse- og researchomkostninger i forbindelse med dit speciale.