Aflevering af speciale

Afleveringsdatoer for speciale

Første afleveringsdato for dig der påbegynder din specialeskrivning i:

  • Forårssemesteret: 15. juni
  • Efterårssemesteret: 15. januar

Hvis den angivne afleveringsfrist falder på en lørdag, søndag eller helligdag, er afleveringsfristen den første hverdag inden afleveringsfristen    

Sådan afleverer du dit speciale

Når du skal aflevere dit speciale, skal du følge disse 3 trin:

Trin 1: Upload dit speciale i WISEflow

Du skal aflevere dit speciale i WISEflow - du bliver tilmeldt i flowet i god tid før afleveringsfristen og vil modtage en notifikation fra WISEflow.
Bemærk at du ikke kan trække din besvarelse tilbage i Wiseflow, når du først har afleveret og at det er den elektroniske version af specialet, som er gældende.
Vær derfor meget omhyggelig med at få uploadet og afleveret dit speciale korrekt.

Flowet er lavet som et gruppe flow. Hvis du ikke tidligere har prøvet at uploade din opgave i et gruppeflow, så følg denne vejledning. Hvis du skriver som enkeltperson, så skal du uploade ved at oprette dig som en "enkeltmandsgruppe".

Trin 2: Send dit speciale til mastertheses@ps.au.dk

Det færdige speciale samles i en pdf-fil:

  • Gem filen under filnavnet 'studienummer_navn' (ex. '20020007_jamesbond')

Opret en mail:

  • Angiv venligst din studieretning i mailens emnefelt
  • Angiv i mailen om specialet må offentliggøres eller ej

Send til:  mastertheses@ps.au.dk

Trin 3: Aflevering af det trykte speciale (ikke gældende frem til 1. september 2021)

Aflevering af det fysiske eksemplar af specialet bortfalder frem til den 1. september 2021 grundet COVID-19.

Det trykte speciale indleveres på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, Bartholins Allé 7, Bygn. 1331-119, 8000 Aarhus C. Det kan afleveres frem til kl. 14.00 på afleveringsdagen.

Det trykte eksemplar går til vejleder mens specialet i elektronisk form går til arkiv og bibliotek. Du skal selv betale kopieringen af specialet.

Hvis du ikke afleverer dit speciale

Hvis du ikke afleverer specialet inden afleveringsfristen, har du brugt et eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk dit 2. eksamensforsøg. 
Du skal herefter i samarbejde med din vejleder udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan.    

Du har en frist på 3 måneder regnet fra den oprindelige afleveringsfrist til at aflevere specialet.

Hvis du ikke afleverer specialet til den nye frist, har du brugt det 2. af i alt 3 eksamensforsøg. Du tilmeldes automatisk dit 3. eksamensforsøg.
Du skal herefter i samarbejde med din vejleder udarbejde en ændret opgaveformulering og lave en ny plan.
Du har en sidste frist på 3 måneder regnet fra afleveringsfristen for 2. eksamensforsøg til at aflevere specialet.

Hvis du ikke består dit speciale

Hvis du opnår en ikke-bestået karakter for et afleveret speciale, er der brugt et eksamensforsøg. Du skal herefter udarbejde en ændret problemformulering, der skal godkendes af din vejleder.
Der er en frist på 3 måneder, regnet fra bedømmelsesfristen for dit første eksamensforsøg, til at aflevere specialet.  

Samme procedure gør sig gældende, såfremt du opnår en ikke-bestået karakter ved 2. eksamensforsøg.