Ønske om specialevejleder

Deadline for indsendelse:

  • Specialeskrivning i forårssemestret: 5. december
  • Specialeskrivning i efterårssemesteret: 5. juni

Kvittering for registrering af vejlederønske

Du vil modtage en kvittering på e-mail, når din registrering af dit vejlederønske er modtaget. For at kunne modtage kvitteringen, bør du sikre dig, at du har skrevet den korrekte mailadresse i blanketten. Hvis du har lavet en tastefejl eller skrevet en ugyldig mailadresse, vil du nemlig ikke modtage kvitteringen. Vær  derfor opmærksom på, at din AU e-mail starter med dit studienummer (der begynder med året for din indskrivning på AU), eksempelvis: 2019XXXXX@post.au.dk.

Har du brug for vejledning til at udfylde blanketten, er du velkommen til at kontakte studievejledningen.

specialekontrakter

-
Evt. medforfatter/Possible co-author
Evt. medforfatter/Possible co-author
-
Ønsket vejleder/Requested supervisor
Jeg skriver speciale i/I am writing my thesis in
-