Ønske om specialevejleder

Deadline for indsendelse:

  • Specialeskrivning i forårssemestret: 5. december
  • Specialeskrivning i efterårssemesteret: 5. juni

Har du spørgsmål til tilmeldingen eller andet, kan du altid kontakte studievejledningen.

specialekontrakter

-
Evt. medforfatter/Possible co-author
Evt. medforfatter/Possible co-author
-
Ønsket vejleder/Requested supervisor
Jeg skriver speciale i/I am writing my thesis in
-